Medijska umjetnost Pronađeno zapisa (44):

Akademija dramske umjetnosti url
Alt F4 d.o.o. - Bulaja naklada url
Arkzin d.o.o. url
Art radionica Lazareti url
Autonomni kulturni centar url
BUKA - Bjelovarska udruga za kulturnu aktivnost url
Društvo za promicanje književnosti na novim medijima url
Galerija Josip Račić  url
Galerija Miroslav Kraljević url
Galerija Proširenih medija 
Gradska galerija Fonticus Grožnjan 
Gradsko kazalište Zorin dom url
HOLOgraf url
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre url
Hrvatsko-mađarski kulturni centar općine Bilje 
Institut za suvremenu umjetnost url
Internet klub 100D 
Izložbeni prostor Multimedijalnog kulturnog centra url
K.V.A.R.K. - Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture url
Kinoklub Karlovac 
Kiosk Studio url
Kontejner - biro suvremene umjetničke prakse url
Kreativno društvo Skin 29  url
Libra Libera url
Literarni konzorcij - LITKON url
MM Centar za multimedijska istraživanja 
Multimedijalni institut url
Multimedijalni kulturni centar Split url
Net film studio  url
Nukleus url
Oblikovna likovna radionica Plemenitaš url
Pastforward url
Planet B d.o.o. url
Radio Student url
Sjeverna strana - centar za istraživanje i promicanje urbane kulture url
Studio 3Divine url
Udruga Ars.Polis url
Udruga ljubitelja umjetnosti Dino Dubrovnik 
Udruga UKE - Urbana kultura i edukacija url
Udruga za promoviranje humanosti i urbane kulture (HUK) url
Udruga za vizualnu kulturu "Što, kako i za koga?" (WHW) 
Umjetnička udruga Annale Art Adria (A.A.A.) 
Zona Kumrovec 
Zubak com d.o.o. url


Pretraži adresar

O adresaru     Napredno pretraživanje