Preskočite na glavni sadržaj

pozivi na partnerstva


 

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Kulturni centar Apollonia Hirscher, Rumunjska

Kulturni centar Apollonia Hirscher iz Rumnjske traži partnere za prijavu na poziv Projekti kulturne suradnje (program Kreativna Europa - potprogram Kultura). Područje djelovanja su izvedbene umjetnosti, vizualna umjetnost, kulturna baština te umjetnost i tehnologija u kontekstu organizacije festivala i izložbi te muzejske edukacije.
prijava: rujan 2024.
pročitajte više

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Fundacija Przekrój, Poljska

Fundacija Przekrój iz Poljske traži partnere za prijavu na poziv Projekti kulturne suradnje (program Kreativna Europa - potprogram Kultura). Područje djelovanja su izvedbene umjetnosti, glazba, vizualna te digitalna umjetnost u kontekstu socijalne inkluzije i promicanja interkulturnog dijaloga.
prijava: rujan 2024.
pročitajte više

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – PiciordePlay i Asociația de teatru digital, Rumunjska

PiciordePlay i Asociația de teatru digital iz Rumunjske traže partnere za prijavu na poziv Projekti kulturne suradnje (program Kreativna Europa - potprogram Kultura). Područje djelovanja su izvedbene umjetnosti u kontekstu socijalne inkluzije i digitalnog pristupa.
prijava: rujan 2024.
pročitajte više

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Reveil Global, Belgija

Reveil Global iz Belgije traži partnere za prijavu na poziv Projekti kulturne suradnje (program Kreativna Europa - potprogram Kultura). Područja djelovanja su glazba i vizualne umjetnosti u kontekstu organizacije festivala i koncerata.
prijava: rujan 2024.
pročitajte više

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Židovsko nacionalno kazalište, Rumunjska

Židovsko nacionalno kazalište iz Rumunjske traži partnere za prijavu na poziv Projekti kulturne suradnje (program Kreativna Europa - potprogram Kultura). Područja djelovanja su izvedbene umjetnosti i kulturna baština u kontekstu promicanja židovske kulture i identiteta.
prijava: rujan 2024.
pročitajte više

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Nonumoï, Francuska

Nonumoï iz Francuske traži partnere za prijavu na poziv Projekti kulturne suradnje (program Kreativna Europa - potprogram Kultura). Područje djelovanja su izvedbene umjetnosti u kontekstu socijalne inkluzije.
prijava: rujan 2024
pročitajte više

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – The Markaz Review, Francuska

The Markaz Review iz Francuske traži partnere za prijavu na poziv Projekti kulturne suradnje (program Kreativna Europa - potprogram Kultura). Područja djelovanja su književnost i prevođenje u kontekstu promicanja interkulturnog dijaloga i slobode govora.
prijava: rujan 2024.
pročitajte više

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Knjižnica ”Duiliu Zamfirescu”, Rumunjska

Knjižnica ”Duiliu Zamfirescu” iz Rumunjske traži partnere za prijavu na poziv Projekti kulturne suradnje (program Kreativna Europa - potprogram Kultura). Područje djelovanja je književnost u kontekstu aktivnog građanstva, posebice s obzirom na programe poticanja čitanja za djecu i starije.
prijava: rujan 2024.
pročitajte više

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Anell Medias, Francuska

Anell Medias iz Francuske traži partnere za prijavu na poziv Projekti kulturne suradnje (program Kreativna Europa - potprogram Kultura). Područje djelovanja je izrada transmedijskog sadržaja (animirani serijali, knjige, društvene igre, videoigre) za djecu u kontekstu promicanja bioraznolikosti.
prijava: rujan 2024.
pročitajte više