Preskočite na glavni sadržaj

Pravila natječaja

PRAVILA NATJEČAJA
 
Opća pravila:
  1. Na natječaju mogu sudjelovati sve punoljetne osobe. [1]
  2. Sudionik natječaja prijavljuje isključivo svoje fotografije i  preuzima odgovornost  za autentičnost  i sadržaj prijavljenih fotografija. 
  3. Autor treba navesti mjesto i godinu nastanka fotografije. Navođenjem mjesta i godine snimanja, dajemo ozbiljnost i dostojanstvo našoj struci u proučavanju fotografskoga  stvaralaštva, a i svim drugim stručnjacima u proučavanju teme ovoga natječaja.
  4. Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja neće narušavati i neće mijenjati osnovni smisao snimljenoga sadržaja.  
  5. Autorsko pravo: Autor uz svoj potpis daje suglasnost organizatoru natječaja da bez naknade može objavljivati prijavljene fotografije,  a u svrhu promocije izložbe.
  6. Organizator će koristiti odabrane fotografije s izložbe za poticanje i unapređivanje fotografskoga stvaralaštva.
  7. Svaki autor, čije fotografije budu korištene ili reproducirane u katalogu ili nekoj drugoj publikaciji,   bit će o tome  obaviješten, dobit će primjerak tih publikacija u tiskanom ili elektronskom obliku na adresu koja je navedena u prijavnici. Moralna autorska prava, u smislu ispravnoga potpisivanja autora na tiskanim djelima, bit će u potpunosti poštovana.
  8. Izabrane i nagrađene fotografije bit će reproducirane u knjizi i katalogu, bez plaćanja naknade autorima.   
Natječaj:
Tema natječaja: Zaštićeno kulturno dobro u Primorsko-goranskoj županiji  koje se vodi u Registru zaštićenog kulturnog dobra pri Ministarstvu kulture RH i ima 414 artefakata disperziranih na cijelom prostoru Županije. Popis zaštićenoga kulturnog dobra PGŽ-a dio je ovoga natječaja. U popisu su obuhvaćena i materijalna i nematerijalna kulturna dobra, a nas u ovom natječaju zanimaju samo materijalna. Na popisu su žutom bojom označena nematerijalna kulturna dobra i ona nisu u ovom prvom ciklusu naš interes.
 
Broj fotografija i način prijave:
Autor na natječaj može prijaviti najviše petnaest /15/ fotografija u  JPG formatu i  duže strane ne veće od 4000 pixela i rezolucije 300 dpi. Autor može fotografirati najviše pet /5/ kulturnih dobara s popisa koji je sastavni dio natječaja. Autor može prijaviti najviše tri /3/ fotografije po jednom kulturnom dobru.
                    
Tehnika:
Nema ograničenja;  fotografije mogu biti crno-bijele /CB/, monokromatske /M/ ili u boji /B/.               
 
Kotizacija:
Za sudjelovanje na natječaju plaća se kotizacija u iznosu  75,00 /sedamdesetpet/ kn.
Uplaćuje se na račun organizatora Ateljea Yellow timea: IBAN HR8624020061100904248  kod Erste banke, svrha uplate: Kotizacija za natječaj.
 
Slanje fotografija:
Fotografije se zajedno s prijavnicom i potvrdom o uplati kotizacije šalju na e-adresu: atelieryellowtime@gmail.com
Ako fotografije šaljete e-mailom, onda ih treba slati isključivo kao prilog /attachment/, a ne u tijelu e-maila ili dijeliti preko diska. Fotografije se mogu slati i Jumbo mailom ili WeTransferom .
Nepotpune prijave organizator neće uvažiti.
Potpisivanje fotografija /datoteka/:
Najprije se piše redni broj kulturnoga dobra /vidjeti popis koji je sastavni dio ovoga natječaja/ naziv kulturnog dobara pa ime i prezime autora, npr.:  107.  Kaštel Trsat, Marko Marković
 
Nije dozvoljeno stavljanje vodenog žiga na fotografije u obliku loga ili bilo kakvog drugog znaka ili potpisa.
 
Rok prijave:
Zadnji dan prijave je 6. 11. 2021.
 
Žiri:
Organizator će do zaključenja natječaja imenovati stručnu tročlanu komisiju koja će pregledati sve pristigle prijave i odabrati najbolje za objavu u knjizi Mala knjiga velikoga blaga.  Od  tih najboljih fotografija žiri će izdvojiti tri najbolja autor za nagrade i tri autora za pohvale.
 
Nagrade:
Organizator će do zaključenja natječaja definirati vrstu i vrijednost nagrada koje će dodijeliti najboljim autorima i objavit će ih na mrežnim stranicama.
 
Izložba:
Izložba će biti postavljena  u nekoliko mjesta Primorsko-goranske županije.
 
Knjiga:
Organizator će izdati knjigu pod nazivom Mala knjiga velikog blaga koju će besplatno dobiti svaki autor čija fotografija ili fotografije budu u njoj obavljene.
 
Katalog:
Organizator će izraditi i katalog izložbe u PDF formatu koji će putem e-maila dobiti svi sudionici natječaja. 
 
Popunjavanjem prijavnice i slanjem fotografija autor prihvaća opća pravila i uvjete natječaja.

(Atelje Yellow time)
 
[1] Posebno će biti raspisan ovaj natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije.