Preskočite na glavni sadržaj

Fotografski natječaj: Zaštićeno kulturno dobro u PGŽ (Rok: 6.11.2021.)

Fotografski natječaj Zaštićeno kulturno dobro u Primorsko-goranskoj županiji - Mala knjiga velikoga blaga, otvoren je od 6. listopada do 6. studenog 2021. Zadaća je projekta angažirati fotografsku javnost na istraživanje i fotografiranje kulturnog blaga PGŽ-a te se na sudjelovanje pozivaju fotografski autori, posebno mladi.
vrijeme: 06.10.2021. - 06.11.2021.
url: https://ateljeyellowtime.com/
Ovo je prvi ciklus natječaja. Kada se on zaključi, pregledavaju se sve prijave i ako bude kulturnih dobara koja nisu fotografirana, otvorit će se novi ciklus u kojem se dosnimavaju samo ona kulturna dobra koja nisu obuhvaćena prvim ciklusom ili ona kulturna dobra koja su fotografirana, ali fotografije nisu na razini tražene kvalitete. 
Cilj je projekta izdavanje knjige s umjetničkim fotografijama svih zaštićenih kulturnih dobara Primorsko-goranske županije.
Idejni pokretač i voditelj projekta je Borislav Božić, prof.
Propozicije natječaja →