najave

2. Bijenale industrijske umjetnosti 2018.


vrijeme: 21.07.2018. - 28.10.2018.
mjesto: Labin, Pula, Rijeka

2. Bijenale idnustrijske umjetnosti (IAB 2018), pod naslovom U smjeru svega, održat će se sljedeće godine u Labinu, Puli i Rijeci.

2. Bijenale industrijske umjetnosti (IAB 2018)
U smjeru svega, kustosice Što, kako i za koga / WHW
Labin, Pula, Rijeka
21. srpanj – 28. listopad 2018.
- u sklopu projekta “Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020.”-


Bijenale industrijske umjetnosti (Industrial Art Biennial – IAB) projekt je umjetničkog kolektiva Labin Art Express XXI (u nastavku L.A.E.), koji će iduće, 2018. godine, doživjeti svoje drugo izdanje. Konceptualno mu je prethodio međunarodni umjetnički festival-laboratorij TRANSART – započet još 1999., također u organizaciji L.A.E., koji je tendirao interaktivnoj umjetnosti nastaloj kroz komunikaciju, kako između samih involviranih umjetnika, tako i kroz suradnju s lokalnom zajednicom, te s fokusom na novomedijsku umjetnost. Od samih početaka L.A.E. je svoje djelovanje bazirao na specifičnoj industrijskoj topografiji grada Labina i šire okolice (Plomin, Raša, Rabac, Krapan, Bršica,...) pokrenuvši pred četvrt stoljeća projekt pretvorbe bivšeg labinskog rudnika (IU “Raša”) u futuristički Podzemni grad 21. stoljeća, koji bi u sebi implementirao sve sadržaje jednog velegrada, ali s kulturom i umjetnošću kao vodećim načelom. U skladu s navedenim, ovo je Bijenale osmišljeno kao platforma za propitivanje složenog skupa problematika, od pretvaranja industrijske distopije u kulturalnu utopiju (pretvorba rudnika u “Podzemni grad XXI”), pa do pitanja interakcije svijeta industrije - uključujući tu i kulturni turizam te industriju zabave - i svijeta umjetnosti, uz zadržavanje kritičke distance spram mogućih, konačnih, zaključaka, u stalnom pokušaju iznalaženja osjetljive i najproduktivnije “granice”, ne samo između umjetničkog i industrijskog diskurza, veći i one koja bi najadekvatnije balansirala interakciju između čovjeka i njegova razvoja u kontekstu uporabe i razvoja znanosti i tehnologije.

2. Bijenale industrijske umjetnosti (IAB 2018) osim u Labinu (KuC „Lamparna“, Gradska knjižnica, Pijacal,...) održat će se i na nekoliko lokacija u Puli u suradnji s Arheološkim muzejom Istre te u Rijeci  u suradnji s Muzejom moderne i suvremene umjetnosti (nova lokacija u Rikardu Benčiću), kao jedna od prvih aktivnosti projekta “Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020.” koja će se nastaviti i 2020. godine s 3. Bijenalom industrijske umjetnosti. Za razliku od prethodnih, 2. Bijenale, koje će trajati od 21. srpnja do 28. listopada 2018., predstaviti će niz specifičnih, posebno za ovo Bijenale produciranih umjetničkih projekata, a pored izložbi biti će  realiziran niz diskurzivnih i performativnih programa.  2. Bijenale industrijske umjetnosti kurirati će kustoski kolektiv „Što, kako i za koga/WHW” iz Zagreba, koji je za polazište uzeo specifične teme koje proizlaze iz lokalnog konteksta, određenog ponajprije uvjetima i posljedicama post-industrijalizacije i turizma. S naslovom U smjeru svega Bijenale želi propitati društvene uvjetovanosti pojma i koncepta prirode koja se očitava ponajprije kao konstrukt kapitala i ljudskog djelovanja.
“Neke od tema zahvatiti će odnos umjetnosti prema suvremenim odnosima rada i migracija, različitim zajednicama i solidarnosti, ekstraktivizmu i ekologiji. Priprema 2. Bijenala započinje istraživanjem socijalnih, političkih i ekonomskih specifičnosti lokalnih zajednica, s naglaskom na pitanjima interkulturalnosti te uključivanja marginaliziranih i ranjivih društvenih skupina u participativne umjetničke sadržaje.” (izvadak iz teksta “Iznad zemlje”, WHW, srpanj 2017.).  
“Osim nemesisa turizma, bijenale koje je inicijalno pokrenuto u sklopu šireg pokušaja revitalizacije industrijskih ruina bivšeg rudnika (zatvorenog 1988.) i njihovog upisivanja u kompetitivnu mrežu potencijalnih turističkih ruta, u svom 2. izdanju prilagođava se i pritisku neo-liberalne logike rasta (‘ako ne rasteš, znači da padaš’), kao i trenutnoj konjunkturi kulturne produkcije sažetoj u projektu Rijeka EPK 2020, te se osim u Labinu, istodobno održava u Puli i Rijeci. To geografsko (i organizacijsko, i konceptualno) širenje stvara novu relacijsku mapu koja se ne poklapa s administrativnim granicama regija i županija, nego prati povijesno sedimentirana kretanja i ispreplitanja ljudskih i prirodnih aktera i resursa koji regionalne specifičnosti situiraju u globalnu mapu svijeta koju ne određuje samo projekt suvremene ekonomske globalizacije, kao što je ni povijesno nisu određivala samo smjene carstva i političkih projekata, već i vizija internacionalizma i zajedničke budućnosti svijeta.
Polazeći od Istre kao regije i smisla bijenala kao konteksta, Bijenale pod naslovom U smjeru svega sondira moguća polazišta krećući od općih natuknica koje ukazuju na kontekst - naslijeđe antike, razvoj na tromeđi utjecaja u 'carstvima' koja su oblikovala pejzaž i društveni život, od rimskog carstva, venecijske, austro-ugarske, talijanske itd. vlasti, kolonijalni status(i), etnička isprepletenost, migracije i projekti etničke homogenizacije, anti-fašističko naslijeđe, industrijski i post-industrijski razvoj..., kao i od klišeja, legendi, proročanstava, priča, anegdota i slogana, koji osim što promoviraju regionalne i identitetske specifičnosti kao jedinstvene turističke atrakcije, oblikuju i samo-razumijevanje.
Bijenale polazi od konkretnih ali disparatnih natuknica, pokušavajući ispričati priču koja tek u svojoj realizaciji, naknadno, postaje sveobuhvatnom temom.” (izvadak iz teksta “U smjeru svega”, WHW, srpanj 2017.).  

http://www.lae.hr/
www.industrialartbiennale.eu   

(D.H.F., 05.09.2017)