Preskočite na glavni sadržaj

Otvoren poziv producentima i redateljima za prijavu filma za izbor hrvatskog kandidata za 95. nagradu Oscar (Rok: 27.6.2022.)

Hrvatsko društvo filmskih djelatnika (HDFD) i ove godine bira hrvatskog kandidata za nagradu Oscar Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti (Akademija) u kategoriji Najbolji međunarodni dugometražni film.
vrijeme: 13.06.2022. - 27.06.2022.
url: https://hdfd.hr/
Pravo na kandidiranje i sudjelovanje na ovom izboru imaju svi igrani, animirani i dokumentarni filmovi (trajanja preko 40 minuta) pod većinskom kreativnom kontrolom državljana ili rezidenata Republike Hrvatske, a koji su imali prvu objavu i redovnu komercijalnu kino distribuciju u razdoblju između (ne prije) 1. siječnja 2022. i (ne kasnije od) 30. studenog 2022. godine. Komercijalna kinodistribucija je trebala trajati najmanje sedam dana u kontinuitetu. Ako film u trenutku prijave na ovaj Poziv još nije imao kinodistribuciju, plan distribucije unutar propisanih rokova dokazuje potvrdom distributera.

Prijava filma  

U prijavi za izbor hrvatskog kandidata za nagradu Oscar producent treba dostaviti sljedeće dokumente:
1.) potpisanu izjavu o podmirenju svih materijalnih davanja što uključuje davanja prema autorima, glumcima i djelatnicima i filmskim kompanijama koji su surađivali i radili na prijavljenom filmu,
2.) potpisanu izjavu da film ima regulirana sva autorska prava,
3.) potvrdu distributera o komercijalnom prikazivanju filma najmanje 7 dana u kontinuitetu u periodu od (ne prije) 1. siječnja do 30. studenog 2022. godine,
4.) popis kompletne ekipe filma, kao i popis glumaca (s naznakom državljanstva ili rezidentnosti),
5.) izjavu da s filmom nije aplicirao i da nema namjeru aplicirati na poziv druge države koja bira nacionalnog kandidata za nagradu Oscar,
6.) popis nagrada koje je film osvojio te podatke o međunarodnoj distribuciji.
Producent može dostaviti i:
1.) popis nagrada koje je film osvojio te podatke o međunarodnoj distribuciji,
2.) plan promocije filma u slučaju da film bude izabran za hrvatskog kandidata za nagradu Oscar.

Producent filma koji bude izabran za hrvatskog kandidata, mora osigurati i sljedeće materijale:
1.) isječke iz dnevnih novina ili druge dokaze kojima se dokazuje kinodistribucija i reklamiranje filma,
2.) biografiju redatelja na engleskom jeziku i fotografiju,
3.) eventualne druge materijale prema važećim pravilima Akademije (DCP, poster filma i sl.).
Gore navedeni dokumenti se dostavljaju u sjedište Hrvatskog društva filmskih djelatnika, Britanski trg 12, 10000 Zagreb ili na tajnik@hdfd.hr (dokumente poslati u .docx ili .doc formatu).
Producent filma koji je izabran za hrvatskog predstavnika, nakon službene objave rezultata sa stručnom službom HDFD-a, dogovara termin online prijave filma pri čemu je obvezan pripremiti i ostatak dokumentacije prema pravilima Akademije.
Izbor hrvatskog kandidata za nagradu Oscar odvijat će se u skladu s općim i posebnim pravilima Akademije i Pravilnikom HDFD-a o izboru hrvatskog kandidata za nagradu Oscar Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti.  
U slučaju da se pojedine odredbe pravilnika razlikuju, primjenjuju se pravila Akademije.
U slučaju da Akademija za ovogodišnji izbor kandidata napravi modifikaciju u pravilima, svi prijavljeni bit će o tome pravovremeno obaviješteni.

Rok za prijavu filmova Hrvatskom društvu filmskih djelatnika je 27. lipnja 2022.

Po isteku roka za prijavu utvrdit će se ispunjavaju li prijavljeni filmovi uvjete Akademije. Prijavitelji čiji filmovi zadovoljavaju kriterije izbora bit će obaviješteni o formatu u kojem film treba dostaviti.
Projekcije filmova u konkurenciji zatvorenog su tipa i mogu im nazočiti isključivo članovi Komisije i Tajnik HDFD-a. Iznimno, zbog okolnosti koje značajno otežavaju ili onemogućuju održavanje projekcija filmova u kinodvorani (nepovoljna epidemiološka situacija i sl.), Upravni odbor HDFD-a može donijeti Odluku o održavanju projekcija putem video-linka.
Po provedenom izboru hrvatskog kandidata za nominaciju za 95. nagradu Oscar bit će obaviješteni producent filma, Hrvatski audiovizualni centar, Ministarstvo kulture i medija RH te sredstva javnog priopćavanja.

Izvor: https://hdfd.hr/