Preskočite na glavni sadržaj

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Obnova javne kulturne infrastrukture” (Rok: 31.12.2024.)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 6. prosinca 2023. godine otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Obnova javne kulturne infrastrukture” (PK.6.4.01). 
prijava: 1. 2. - 31. 12. 2024.
Poziv je financiran bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), a provodi se u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027., Prioriteta 6. Jačanje zdravstvenog sustava, promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, Specifičnog cilja RSO4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama.

Temeljem inicijative i analize koju je provelo Ministarstvo kulture i medija te Vladine politike ravnomjernog regionalnog razvoja ulagat će se u temeljnu kulturnu infrastrukturu: knjižnice, muzeje, kina i domove kulture kako bi se prilagodili standardima današnjeg vremena te omogućila energetska obnova i modernizacija čime se građanima omogućuje veća dostupnost sudjelovanja u kulturi.

Predmet Poziva su ulaganja u unapređenje (obnovu) javne kulturne infrastrukture, a njegova je svrha povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito pripadnika ranjivih skupina i stvaranje preduvjeta za razvoj inovativnih usluga u kulturi.

Prihvatljivi prijavitelji su ustanove u kulturi, u skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prihvatljive aktivnosti su: priprema studijske i projektno-tehničke dokumentacije (analize, studije, elaborati, rješenja, projekti, troškovnici, izvješća i sl.); obnova i/ili opremanje zgrada javne kulturne infrastrukture; upravljanje projektom i administracija; promidžba i vidljivost projekta.

Ukupna bespovratna sredstva koja se mogu dodijeliti u okviru Poziva iznose 70.000.000,00 EUR. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi 6.000.000,00 EUR, a najniži 200.000,00 EUR. Maksimalna stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova po pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi 85 %.

Pojektne se prijave zaprimaju od 1. veljače 2024. od 9,00 sati, a krajnji rok za podnošenje prijava je 31. prosinca 2024. do 9,00 sati.

Natječajna dokumentacija se može pronaći na mrežnim stranicama EU fondovi na poveznici:
https://eufondovi.gov.hr/obnova-javne-kulturne-infrastrukture/.
 
izvor: Ministarstvo kulture i medija