Preskočite na glavni sadržaj

Natječaj za izlaganje u Galeriji događanja u 2015.

Galerija događanja poziva vizualne umjetnike da se prijave na natječaj za izlaganje tijekom 2015. godine. Rok prijave je 15. lipnja.
prijava: 15.06.2014
mjesto: Zagreb; Galerija događanja, Ivanićgradska 41a
url: http://www.kcp.hr
Natječaj je namijenjen umjetnicima svih vizualnih područja.

Prijava treba sadržavati :
- opis projekta (maksimum jedna kartica teksta)
- vizualne materijale koji se predlažu za izlaganje (jpg)
- životopis
- popis dosadašnjih izložbi
- kontakt

(ako umjetnik predlaže isti program u više galerija u Zagrebu, molimo navesti nazive galerija). Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave slati na e-mail galerija@kcpescenica.hr
 ili poštom na adresu:
Kulturni centar Peščenica
(za natječaj - Galerija događanja)
Ivanićgradska 41a
10000 Zagreb

(svi materijali dostavljaju se u digitalnom obliku, na CD-u ili DVD-u). Prijave slati najkasnije do  15. lipnja 2014.

Popis odabranih kandidata bit će objavljen na web stranici www.kcp.hr. Odabrane umjetnike 'Galerija događanja' predlaže za sufinanciranje Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba i Ministarstvu kulture RH.

Kontakt osoba Anja Planinčić/ 01 23 03 122 ili anja.planincic@kcpescenica.hr