Preskočite na glavni sadržaj

Javni poziv za izlaganje / prezentaciju rada ili projekta u Kulturno informativnom centru za 2023. (Rok: 20.7.2022.)

Pozivaju se umjetnici/ce i ostali zainteresirani na predlaganje programa raznih formi (kustoski izložbeni projekti, samostalni projekti u likovnome mediju, performansi, manje izvođačke forme kazališnog, plesnog ili glazbenog usmjerenja, ostale likovno - izvođačke ili druge inovativne forme koje izmiču definicijama) u svrhu programiranja istih u Kulturno informativnom centru tj. u Galeriji na katu, Galeriji Forum, kino dvorani, te na prostoru Teslinog platoa. Nit vodilja u pristupu ili razvoju koncepta projekta je "Iznenadna sila koja mijenja sve".
vrijeme: 01.07.2022. - 20.07.2022.
url: http://www.kic.hr

Projekti će se realizirati u formi samostalnih  ili grupnih prezentacijskih ili izlagačkih događanja u definiranom trajanju.
Suvremene umjetničke i izlagačke prakse splet su i rezultat razvoja tehnologije, društva i na koncu pristupa informacijama koje tada oblikuju kako osobne tako i grupne ideologije. Formiranje novog ili inovativnog umjetničkog diskursa, očišta iz kojega se radikalno mijenja pogled na dosadašnje prakse stvar je unutarnjeg poriva i želje za izvornošću u okruženju u kojem se radi i živi.
Osobne spoznaje ili pak globalna događanja izazvana ratom, klimatskim promjenama, prirodnim katastrofama ili političkim događanjima često počinju dugo pripremanim aktivnostima kako u nama samima tako i u zajednici u kojoj živimo te na koncu u složenoj eko sferi ili utrobi Planeta.
Spoznaja o vlastitoj poziciji moći ili nemoći naspram takvih događanja iznenadna je, a često joj prethodi neki krizni proces koji rezultira vizijom opstanka ili preživljavanja često pretvorenom u poriv za stvaranjem. 
Geneza i put toga osjećaja u materijal, postupak, proces ili koncept i u mogući završni proizvod koji ima izrazitu autorsku notu, u kolektivnom ili individualnom smislu, a podatan je izlaganju ili prezentaciji u galerijskom kontekstu, predmet su našeg interesa u nadolazećoj sezoni.
Namjera je pokazati izvorne radove koji do sada nisu predstavljeni javnosti.
 
UVJETI:

Razmatrat će se prijave i prijedlozi umjetnika (ili grupnih formacija) i onih koji se tako osjećaju, a koriste se raznim estetikama, metodama i praksama.
Pristigle prijave koje ispune uvjete razmatrat će i selektirati Umjetnički savjet ustanove.
Popis odabranih kandidata bit će objavljen na www.kic.hr do kraja srpnja 2022.
Prihvaćeni projekti bit će prijavljeni na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba te na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture i medija za 2023. godinu.
U slučaju da neki od predloženih programa zadovolje kriterije drugih natječaja koje ustanova ima ili planira na međunarodnom ili regionalnom nivou isti će biti prijavljeni ili uključeni u navedeno.
KIC će odobrenim sredstvima na gore spomenutim natječajima podmiriti sljedeće troškove: honorar umjetnici/iku, prijevod i lekturu, dizajn i tisak deplijana / kataloga i plakata, transport radova (samo u Zagrebu), tehnički postav izložbe, domjenak, te produkciju rada unutar budžeta pojedinog projekta i drugih mogućnosti koje Ustanova ima na raspolaganju za dodatno financiranje.
Autor ili autori mogu sudjelovati i drugim sredstvima u produkciji rada. Umjetnici se za troškove produkcije radova mogu samostalno prijaviti na na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba te na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture i medija za 2023. godinu ili na druge natječaje i javne pozive.

PRIJAVA TREBA SADRŽAVATI:

1. opis/sinopsis/protokol projekta s izvedbom i tehničkim opisom (maksimalno 1,5 kartica)
2. vizualne materijale (fotografije, vizualizacije, snimke, animacije, 3D animacije i sl.)
3. životopis s kontaktom
4. izjavu je li isti projekt prijavljen na natječaj neke druge galerije ili  javne ustanove u Hrvatskoj
Navesti na prijavi: ''Projekt (ni) je prijavljen na natječaj i u drugim galerijama ili ustanovama''
5. izjavu o suglasnosti s uvjetima javnog poziva.
 
Navesti u prijavi: 'Suglasan sam s uvjetima iz ovoga javnog poziva''
 
Prijave je potrebno dostaviti u digitalnom obliku do 20. srpnja 2022. kao ''Poziv za  predlaganje programa u KIC-u u 2023.'' na kic@kic.hr ili na andrea.grgic@kic.hr 
 
Nepotpune prijave neće biti razmatrane.