Preskočite na glavni sadržaj

Javni poziv u Programskom području 9: Program podrške za pomoć u kriznim situacijama u okviru Programa podrške 2021. (Rok: 7. 10. 2021.)

Zaklada 'Kultura nova' je 7. rujna na službenim mrežnim stranicama objavila Javni poziv u Programskom području 9: Program podrške za pomoć u kriznim situacijama, u okviru Programa podrške 2021., s rokom prijave 7. listopada 2021.!
vrijeme: 07.09.2021. - 07.10.2021.
url: https://kulturanova.hr/

Ovaj Javni poziv namijenjen je za dodjelu bespovratnih sredstava programima i projektima organizacija civilnog društva (udruga i umjetničkih organizacija) na području suvremene kulture i umjetnosti koje su tijekom 2021. producirale i/ili distribuirale kulturne i/ili umjetničke radove, djela ili projekte (npr. kazališne predstave, akcije, performanse, audio, filmske i video sadržaje, fotografije, filmske i video projekcije, izložbe, koncerte, publikacije itd.) u polju suvremene kulture i umjetnosti, ali bez podrške Zaklade u 2021.
 
Indikativni proračun za Program podrške 2021 s rokom prijave 7. 10. 2021. iznosi 200,000 kn, a najviši iznos sredstava koji se može zatražiti je 10,000 kn.
 
Na Javni poziv prijavu mogu podnijeti samo one organizacije koje u 2021. ne provode programe i projekte uz podršku Zaklade.
 
Svi podaci o Javnom pozivu (upute, pravila, uvjeti i kriteriji) nalaze se u Vodiču za prijavu koji je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade, gdje je dostupna cjelokupna dokumentacija javnog poziva Programa podrške 2021 s rokom prijave 7. 10. 2021., uključujući i e-prijavnice.
 
Pitanja se mogu postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdoblju od 7. 9. 2021. do 4. 10. 2021.
 
Prijave na javne pozive podnose se isključivo u elektroničkom obliku, a rok za predaju prijava je 7. listopada 2021. godine, 16 h.