Preskočite na glavni sadržaj

Natječaj za Festival domoljubne poezije 'Dok nam živo srce bije' (Rok: 1.12.2022.)

Udruga Palijativni tim LiPa objavljuje natječaj za odabir domoljubnih pjesama za Festival domoljubne poezije 'Dok nam živo srce bije', Pakrac 2023. Rok za dostavu pjesama je 1. prosinca 2022.!
vrijeme: 31.08.2022. - 01.12.2022.


1. Svrha i ciljevi natječaja su:
- očuvanje vrijednosti proisteklih Domovinskim ratom,
- očitovanje ljubavi prema hrvatskoj domovini, zavičaju i narodu, osobito žrtvama, stradalnicima, braniteljima i domoljublju kao vrlini i tajnoj vrijednosti
- poticanje stvaralaštva pisane riječi (poezije) čime se pridonosi hrvatskoj kulturi i ostavlja baština budućim generacijama
- afirmiranje nepoznatih hrvatskih autora, kako branitelja, roditelja i članova obitelji poginulih i nestalih branitelja, tako ostalih suvremenika Domovinskog rata te mladih.
 
2. U natječaju mogu sudjelovati autori s područja Republike Hrvatske i inozemstva
Autori mogu sudjelovati sa najviše 5 vlastitih pjesama domoljubne tematike.
Svaki autor osobno je odgovoran za autentičnost djela, odnosno plagijat. Smatra se da je prijavnom na natječaj autor dao suglasnost za ocjenjivanje, objavljivanje u zborniku te javno izvođenje (čitanje, čitanje na drugim vezanim događajima u organizaciji Udruge PT LiPa i sl.), kao i raspolaganje osobnim podacima u svrhu realizacije natječaja i festivala.
 
3. Pjesme poslane na natječaj moraju biti neobjavljene ili mogu biti iz samostalnih zbirki, uz poštivanje prethodno izuzetih pjesama. Pjesme koje autor dostavlja na ovaj natječaj ne smiju biti nagrađene niti prethodno objavljene u tiskanim ili elektroničkim izdanjima vezanim za druge natječaje, u zajedničkim zbirkama ili zbornicima.
Pjesme mogu biti pisane standardnim hrvatskim književnim jezikom, čakavskim ili kajkavskim književnim jezikom, nestandardnim lokalnim govorom i zavičajnim narječjem, uz uvjet da se značenje manje poznatih ili nepoznatih riječi rastumači na standardnom hrvatskom jeziku.
 
4. Pjesme se dostavljaju na adresu e-pošte: domoljubne123@gmail.com na način da su pjesme dostavljene u jednom Word dokumentu sa slijedećim svojstvima:  format: B5 (ISO), font Times New Roman, veličina 12, prored: Jednostruko, margine: Normal, naslov pjesme: Naslov 1, te priložen obrazac Prijava na natječaj popunjen sa svim podacima.
 
Rok za dostavu pjesama teče od javne objave natječaja do 1.12.2022. godine
 
5. Procjenu i odabir pristiglih pjesama učinit će prosudbeno vijeće (dva člana i predsjednik vijeća) sukladno mjerilima umjetničke izvrsnosti i formalne udovoljenosti pjesničkim vrstama. 
 
Autori odabranih pjesama biti će obaviješteni o odabiru pjesama na e-poštu s koje je prijava poslana najkasnije do 1. veljače 2023. godine.
 
***
 
Vizija ove inicijative je potaknuti sve članove udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostale građane na književno stvaralaštvo kako bi se sačuvala sjećanja na Domovinski rat i stvaranje hrvatske države, te osnažile vrijednosti slobode, zajedništva, mira, domoljublja, ponosa, požrtvovnosti, nacionalne samobitnosti i samosvijesti. 
 
Slijedom toga, Udruga će i ubuduće poticati književno stvaralaštvo i na druge načine aktivno sudjelovati u kulturnom životu šire zajednice.