Preskočite na glavni sadržaj

Informacije o prijavi

Uvjeti za prijavu:
 
 • pravo prijave i sudjelovanja na izložbi imaju članovi KERAMEIKON-a koji su uredno podmirili članarine do 2021. i za 2022. godinu te počasni članovi
 • prijaviti se mogu i članovi ULUPUH-a, HDLU-a i ostalih strukovnih udruga, sukladno statutu Kerameikona
 • prijavljuju se recentni, neizlagani radovi nastali 2022. g.
 • radovi koji se prijavljuju bit će žirirani od strane Umjetničkog savjeta Kerameikon-a, na način i u skladu s 32. i 33. člankom Statuta Kerameikon-a. 
 • autori koji su članovi Umjetničkog savjeta Kerameikon-a ne mogu se prijaviti na žiriranje, ali mogu izlagati kao gosti izložbe, na poseban poziv i u selekciji kustosice izložbe
 • na izložbi mogu, kao gosti izložbe, izlagati i autori na poseban poziv Umjetničkog savjeta KERAMEIKON-a i njihovi radovi neće prolaziti postupak žiriranja
 • svi prijavljeni radovi će biti žirirani preko fotografija, koje trebaju biti snimljene iz najmanje tri osnovna kuta gledanja. Ukoliko autori smatraju za potrebno, mogu uz fotografije priložiti i skice.
 • svaki autor na žiriranje može prijaviti do 3 rada
 • uvjet za prijavu radova za ovu izložbu je suvremeni pristup, pa se autori pozivaju da se izraze na suvremen i kreativan način, u duhu suvremene umjetnosti, izbjegavajući utilitarnost i dekorativnost, fokusirajući se na: keramičku ploču (zidnu ili samostojeću), reljef, skulpturu, objekt, skulpturalnu kompoziciju, asamblaž (zidni ili prostorni), ready-made i instalaciju
 • radovi trebaju biti realizirani primarno u keramičkom mediju (svim vrstama keramike i u porculanu) i tretirani prema izvedbenim pravilima keramičke struke, ali uz to je dozvoljena i primjena eksperimentalnih materijala i tehnika, kao i maštovite sinergije s drugim medijima i materijalima
 • izložba će biti popraćena adekvatnim stručnim katalogom, e-pozivnicom i plakatom, a uz nju će biti snimljen i video-film (suradnja: Foto-agencija Sjever), koji će se reproducirati na Youtube kanalu, društvenim mrežama i aplikacijama, pa autori koji sudjeluju uplaćuju donacije:
 • članovi Kerameikon-a: 100 kn
 • članovi Kerameikon-a/umirovljenici: 80 kn
 • ostali: 150 kn
 • inozemni autori: 25 EU
 • donacija se uplaćuje na IBAN br. HR8524840081102552617/HKU Kerameikon, Križanićeva 13, Varaždin/model i poziv na broj HR00 i OIB uplatitelja/opis plaćanja: donacija za izložbu VOLIM BA-ROCK, VBV 2022.
 • donacija se uplaćuje nakon selektiranja i uplaćuju je autori čiji su radovi prošli selekciju 
  
Način prijave:
 
Radovi se prijavljuju elektronskim putem i za to je potrebno najkasnije do gore navedenog roka:
 
 1. Ispuniti PRIJAVNICU i poslati je na e-adrese: visla.slavica@gmail.com; zeljka.bracko7@gmail.com
 2. Na iste e-adrese (visla.slavica@gmail.com; zeljka.bracko7@gmail.com ) poslati fotografije rada/radova koji se prijavljuju. Fotografija/fotografije treba/trebaju biti u jpg ili tif formatu, CMYK mode, u rezoluciji već pripremljenoj za tisak: ne manjoj od 300 dpija, oko 3000 pixela duža strana fotografije (veličina min 2 MB). - Molimo Vas da fotografiju/fotografije rada/radova imenujete istim nazivom kojeg ćete navesti u Prijavnici, kako bismo mogli povezati fotografiju i opis u Prijavnici. Poruku naslovite „za izložbu VOLIM BA-ROCK, VBV 2022.“.
 
LJUBAZNO VAS MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE ROKA!
 
 
O rezultatima žiriranja svi autori biti će pismeno obaviješteni najkasnije do 24.8.2022.
 
Predajom prijavnice i slanjem fotografija autor garantira vlasništvo na svim pravima za njihovo objavljivanje. Ovom prijavom također svi autori odobravaju da se predani materijali (fotografije i rukopisi) smiju koristiti u svrhu promidžbe ove izložbe.
 
KERAMEIKON ne preuzima obvezu produkcije i opreme radova za izložbu, niti transporta radova (dopreme u galeriju i otpreme nakon izložbe). 
 
Odabrani autori dostavljaju selektirane radove u galeriju osobno (ukoliko žive i rade u Varaždinu i okolici), ili ih šalju na svoj trošak nekom od odabranih paketnih distribucija. O tome slijedi info uz obavijest o žiriranju.KERAMEIKON – HKU
14.6.2022.