izložba

Izložba 'Grad u boji' Fehima Feše Vukotića u Sarajevu


vrijeme: 06.09.2018. - 26.09.2018.
mjesto: Bosna i Hercegovina; Sarajevo

Izložba pod nazivom 'Grad u boji' dubrovačkog umjetnika Fehima Feše Vukotića otvorena je u Gradskoj vijećnici u Sarajevu, gdje će se moći razgledati do 26. rujna 2018.
 

Vukotićeve kompozicije u najnovijem ciklusu pod nazivom „Grad u boji“ postaju nizovi mirnih i preciznih poteza kistom po platnu. Vertikalni raster platnâ velikih dimenzija, ponegdje iluzivno složenih u diptihe i poliptihe, odaju njegovu trenutnu opsesiju i stanje duha. Iako možemo tražiti izvore ciklusa u geometrijskoj apstrakciji ili pak minimalizmu, Fehimovo slikarstvo prvenstveno počiva na dubrovačkoj kolorističkoj tradiciji, a itekako u sebi nosi i organičku komponentu. Slikarstvo Fehima Vukotića ne počiva na tonskoj potki. Upravo suprotno, on slika čistim, otvorenim bojama dok iz njegovog temperamenta izbijaju široki, gestualni potezi kistom izrazito dinamičkih silnica. Njegove kompozicije postaju nerazmrsivi čvorovi, prepleti i kolorističke petlje Grada koji je ujedno osnovni motiv i stimulans njegovog umjetničkog stvaralaštva.

Fehim Vukotić i dalje „raste“ u svom likovnom stvaralaštvu, a opus slika predstavljen u Sarajevu nastavit će se i u njegovom Gradu kojemu je i posvećena sama izložba.

 

(R.P.B., 13.09.2018)