" />
izložba

71. godišnja izložba članova HDLU Rijeka


vrijeme: 21.12.2017. - 11.01.2018.
mjesto: Rijeka; Galerija Juraj Klović, Verdijeva 19b

71. godišnja izložba članova HDLU Rijeka, selektirani skupni projekt članova HDLUR-a likovne kritičarke Vane Gović, bit će otvorena u četvrtak, 21. 12. 2017., u 19 sati. Izložba ostaje otvorena do 11. siječnja 2018.

Na izložbi sudjeluju:
 
Argentin Štiglić Barbara, Bačić Miranda, Barković Ljiljana, Borislav Božić, Čeč Lea,
Došen Dragan Karlo, Dujmović Alma, Filipović Dražen Pegla, Golović Gea, Gržetić Igor,
Gustin Edi Maska, Ipšić Randić Sanja, Kanjski Dubravka , Kelava Vitomir , Konjevoda Silvana, Krančević Željko Winter, Kršul Andrea, Kukurin Branko, Kunić Radovan,
Kvaternik Morena, Lenić Branko, Marčeta Branka , Marušić Mirjana Gorska, Masterl Tatjana, Mihaljević Dora ,  Mihovilić Eda, Milošević Miomir, Mohorović Orlando,
Nemarnik Goran Gus, Oroši Ambroz, Tea Paškov Vukojević, Paulić Ivan,
Pavić Željan, Peculić Stančić Izabela, Pećanić Tanja, Petrović Đorđe, Pevalek Iva, Pliskovac Zvonimir, Ponté Georgett Yvette, Radoš Dajane , Ritoša Luisa,
Roce Boris, Simichen Sunčana, Sušanj Danijela, Svoboda Dinko , Šepić Miljenka, Šokćević Dražen, Tomulić Aleksandar Volkmer Marija , Zirdum Mirjana,
Želimir Hladnik, Žmak Kunić Darija, Žorž Istog Duško

(R.P.B., 19.12.2017)