predavanje, tribina

Okrugli stol: Vladan Desnica i Split


vrijeme: 10.03.2017. 11:00
mjesto: Centar Studia Mediterranea Filozofskog fakulteta u Splitu, Peristil 3/III

Povodom pedesete obljetnice smrti Vladana Desnice i izlaska dvaju zbornika koji se bave njegovim djelom, okrugli stol 'Vladan Desnica i Split' bit će održan u petak, 10. ožujka 2017., s početkom u 11 sati, u Centru Studia Mediterranea Filozofskog fakulteta u Splitu.
Organizatori okruglog stola su Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije u suradnji s Hrvatskim društvom pisaca – Splitski ogranak.

Okrugli stol se organizira povodom izlaska iz tiska Zbornika radova s Desničinih susreta 2014. 'Vladan Desnica i Split 1920. – 1945.' i Zbornika radova s Desničinih susreta 2015. 'Split i Vladan Desnica 1918. – 1945.: umjetničko stvaralaštvo između kulture i politike'.  Zbornike su uredili Drago Roksandić i Ivana Cvijović Javorina.

U raspravi sudjeluju:
 
Boris BUI
Aleksandar JAKIR
Jagoda KECMAN
Siniša KEKEZ
Petar KROLO
Nata LABUS-RADAS
Nebojša LUJANOVIĆ
Edi MATIĆ
Jurica PAVIČIĆ
Šime PILIĆ
Drago ROKSANDIĆ
Tonći ŠITIN
Nada VUČIČIĆ
Denis ZORIĆ
 
Skup je otvoren za javnost.

(L.V., 06.03.2017)