predstavljanje

Predstavljanje umjetničke knjige Gordane Bakić


vrijeme: 15.04.2016. 19,00
mjesto: Zagreb; MSU, Avenija Dubrovnik 17

U petak, 15. travnja, u 19 sati, u predvorju Muzeja suvremene umjetnosti, održava se predstavljanje umjetničke knjige Gordane Bakić, u nakladi Art magazina Kontura autora Marijana Špoljara.

Struktura, sadržaj i oblikovanje knjige proizašli su iz karaktera i ideje umjetničina rada. Dapače, oblikovanje knjige nije samo proizašlo iz djela umjetnice već je i svojevrsni i „nastavak“, „dio“ njezina rada. To se postiglo sadržajem i intencijom uvodnoga teksta, izborom reprodukcija i njihovim kadriranjem, vezivanjem slikaričinih zapažanja i objašnjenja geneze vlastitih radova.

Dizajn knjige nastojao je utkati u svoj prostor i stanovitu „temporalnu vrijednost“, pokazati i strukturom knjige bitnu dimenziju autoričina djela. Knjiga je strukturirana kroz jedanaest jednakovrijednih segmenata naslovljenih: Stalnost pokusnih radova, O konstrukciji crteža, Potvrda nultog stupnja, Traženje objekta, Pokusne sobe, Ispražnjeni pejzaž, Prijenos značajnog signala, Impuls promjenjivosti, Pronađeni objekti, Dnevnici nepostojećeg i Zaključak. Kroz sve segmente teku reprodukcije samostalnih ili dnevničkih crteža/grafičkih zapisa kronološki poredane, a samo su dva segmenta „ilustrirana“ slikama u tehnici ulja na platnu.

knjizi je na 180 stanica reproducirano oko tristotinjak crteža u tehnici tuša, flomastera, olovke, kemijske olovke te akvarela na papiru i ulja na platnu. Autor teksta, povjesničar umjetnosti Marijan Špoljar, obradio je kronološki i interpretativno umjetnički opus (poglavito realizacije u crtežu) Gordane Bakić nastao u posljednjih 20 godina. Također, u djelomično dvojezičnoj (hrvatski i engleski jezik) knjizi objavljena je biografija umjetnice, bibliografija tekstova o stvaralaštvu autorice te popis samostalnih i skupnih izložbi. Umjetničku knjigu je grafički oblikovala i pripremila dizajnerica Ana Zubić. a tiskana je u nakladi od 500 primjeraka.

(M.K., 14.04.2016)