predstavljanje

Pedstavljanje kataloga izložbe 'Vrapčanski jastuci'


vrijeme: 02.02.2016. 19,00
mjesto: Zagreb; Galerija Forum, Teslina 16

Predstavljanje kataloga izložbe 'Vrapčanski jastuci', održava se u utorak, 2. veljače, u 19 sati, u Galeriji Forum. 

Izložba i radionica Vrapčanski jastuci održala se u Galeriji Forum, od 7. do 23.prosinca 2015. godine kao treći segment projekta Destigmatizacija. Cjelokupni projekt, pokrenut 2010. godine u suradnji s pacijentima Psihijatrijske bolnice Vrapče, problematizirao je diskriminaciju i predrasude prema ljudima koji boluju od duševnih bolesti i poremećaja. Cilj projekta je njihovo osnaživanje na način da oni, kao pacijenti bolnice, sami budu akteri procesa destigmatizacije u javnosti.

Autorice projekta: Andreja Kulunčić (vizualna umjetnica), Dubravka Stijačić (defektologinja, socijalna pedagoginja i psihoterapeutkinja Klinike za psihijatriju Vrapče), kuna zlatica (dizajnerski tim), Vlatka Prstačić (voditeljica kreativnih radionica u Klinici za psihijatriju Vrapče)
Koautori jastuka: pacijenti Klinike za psihijatriju Vrapče

Suradnici: Hrvoje Bielen (web dizajn), Ivica Hrg (web programiranje), Irena Bekić (tekst), Ana Kovačić (koordinacija dijela projekta) i Sanja Baković (medijska kampanja)

Za vrijeme trajanja izložbe u Galeriji Forum rekonstruiran je proces izrade jastuka koji se i dalje šiju u okviru terapijskih radionica u Bolnici Vrapče. Posjetitelji izložbe mogli su sudjelovati u njihovoj izradi, odnosno  kupovati jastuke te na taj način participirati u procesu destigmatizacije. Prihod od prodaje jastuka namijenjen je Udruzi za psihosocijalnu pomoć i rehabilitaciju koja pomaže pacijentima u Bolnici Vrapče.

Katalog je tiskan nakon zaključenja izložbe kako bi se mogao dokumentirati njezin postav i sva pripadajuća događanja za vrijeme njezina održavanja: radionica, predavanja, razgovori. Osim vizualnog dijela koji se odnosi na samu izložbu katalog sadrži i podatke o cjelokupnom projektu te tekstove Irene Bekić i Antuna Maračića. Svaki zainteresirani posjetitelj dobit će svoj primjerak kataloga.

(M.K., 29.01.2016)