izložba

Božić nacionalnih manjina


vrijeme: 28.11.2015. - 10.01.2016.
mjesto: Zagreb, Etnografski muzej, Trg Mažuranića 14

Izložba pod nazivom 'Božić nacionalnih manjina' otvara se u subotu, 28. ovoga mjeseca u 12 sati, u Etnografskom muzeju u Zagrebu.

Etnografski muzej u Zagrebu nezaobilazna je destinacija u kojoj se osim prezentirane nacionalne tradicijske kulture, posjetitelji mogu susresti i s multikulturalnim sadržajima i događanjima koji imaju ključnu ulogu u izgradnji duha uzajamnog razumijevanja, uvažavanja, tolerancije i prihvaćanja različitosti. Ovakav dijalog kulture doprinosi razvoju grada Zagreba, a time i Republike Hrvatske. Muzej se uključuje kao sudionik u živoj kulturnoj razmjeni, a zajedništvo pruža mogućnost, kako manjinskim zajednicama u Hrvatskoj tako i hrvatskim zajednicama u drugim zemljama, da na određeni način osnaže međusobne veze.

U izložbi Božić nacionalnih manjina prezentirani su predmeti vezani uz božićne običaje nacionalnih manjina u Hrvatskoj (Austrijanci, Albanci, Bošnjaci, Bugari, Crnogorci, Česi, Mađari, Makedonci, Nijemci, Talijani, Poljaci, Rusini, Rusi, Ukrajinci, Slovaci, Slovenci, Srbi) dok središnji okrugli stol simbolično predstavlja zajedništvo koje sve njih povezuje u obitelj okupljenu za božićnim stolom u Zagrebu.

Svaka od nacionalnih manjina sama je odabrala čime se želi identificirati i što smatra svojom posebnošću pa tako možemo vidjeti brojne varijante božićnog kruha, kolača ili vrsta hrane spravljane samo za Božić. Za ovu priliku Hrvatska radiotelevizija, i urednica emisije “Prizma – multinacionalni magazin” Daniela Draštata, Muzeju je ustupila dokumentarne priloge koji živo prikazuju božićne običaje manjina u Hrvatskoj.

Udruge nacionalnih manjina predstavit će se posjetiteljima kroz radionice tradicijske kuhinje, izrade nakita i koncerte.

Autorica projekta i koordinatorica je Mirjana Drobina, a autor izložbe i kataloga: Filip Škiljan. (EMZ)

 

(D.H.F., 27.11.2015)