natječaj

Natječaj za raspodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija


vrijeme: 18.03.2015.
prijava: 17.04.2015.

Vijeće za elektroničke medije raspisalo je Javni natječaj 01/15 za raspodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija – nakladnika radija, neprofitnih pružatelja medijskih usluga televizije i radija iz članka 19. i 79. ZEM-a, neprofitnih pružatelja elektroničkih publikacija, neprofitnih proizvođača audiovizualnih i radijskih programa za 2015. i 2016. godinu.
 
Predmet natječaja je raspodjela sredstava za poticanje proizvodnje i objavljivanje radijskih programa nakladnika radija na lokalnoj i regionalnoj razini te nakladnika neprofitnog radija, neprofitnih pružatelja medijskih usluga televizije i radija iz članaka 19. i 79. ZEM-a, neprofitnih pružatelja elektroničkih publikacija te neprofitnih proizvođača audiovizualnih i radijskih programa koji su od javnog interesa, a osobito su važni za:

– ostvarivanje prava građana na javno informiranje,
– poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine,
– razvoj odgoja i obrazovanja,
– razvoj znanosti,
– razvoj umjetnosti,
– poticanje stvaralaštva na narječjima hrvatskoga jezika,
– poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija,
– nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj,
– poticanje razvoja svijesti o ravnopravnosti spolova i drugih najviših vrednota ustavnoga poretka,
– poticanje svijesti o ravnopravnosti rodnih identiteta i spolnoj orijentaciji,
– poticanje kvalitetnih programa za djecu i mlade kojima je cilj promicanje njihove dobrobiti,
– podizanje svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom, kao i promicanje i poštovanje njihovih prava i dostojanstva, uključujući borbu protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka prema osobama s invaliditetom,
– povijesno vjerodostojno prikazivanje Domovinskoga rata,
– razvoj i poticanje programa medijske pismenosti,
– zaštitu okoliša,
– promociju zdravlja i poticanje zdravstvene kulture.

Sredstvima Fonda poticat će se i zapošljavanje visokoobrazovanih stručnih radnika koje je izravno povezano s proizvodnjom navedenih programa i sadržaja.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 31 od 18. ožujka 2015.

Rok za dostavu ponuda je 17. travanj 2015. godine, a prijave se podnose putem web aplikacije dostupne putem web stranice Agencije za elektroničke medije.


(D.H.F., 20.03.2015)