izložba

Bojan Radovič u Foto galeriji Lang


vrijeme: 19.01.2014. - 16.02.2014.
mjesto: Samobor; Foto galerija Lang, Langova 15

U nedjelju, 19. siječnja, u 12 sati, u Foto galeriji Lang u Samoboru, otvara se izložba Bojana Radovića 'Mirage / Privid zapadnog pogleda'. Izložba ostaje otvorena do 16. veljače.

Optička iluzija, koja predstavlja osobitost i turističku atrakciju japanskog obalnog grada Himi, označuje optičku prijevaru, koja zbog loma svjetla zavodi ljudsko oko da ne razlikuje obrise planinskih vrhova od oblaka. S motivom privida Radovič evocira širu problematiku fotografije kao medija koji vjerno preslikava realnost. Za fotografiju naime tradicionalno vrijedi da realnost - u suprotnosti s drugim vrstama reprezentacije koje ju filtriraju kroz konvencije i razne stilizacije - uokviruje bez da ju mijenja. Fotografija tako funkcionira kao prozor u fragment stvarnosti.

Radovič je pak interpretira kao prostor koji je dvosmislen i uvijek podvrgnut istraživanju. S motivom planinskih vrhova odnosno fotografiranjem fotografija s reklamnih i informativih panoa u raznim prostornim ambijentima (koji turistima omogućuju da planinsku panoramu razgledaju i onda kad to zbog vremenskih uvjeta u prirodi nije moguće te svraćaju ujedno pozornost na vizualnu dominantu regije) uvodi pak problematiku slike u slici i odnosa original/kopija u fotografiji.

Motiv obzora, grafički element linije koja kao međa dijeli kopno, more i nebo, Radovič koristi na četiri triptiha koji ispoljavaju oblikovno i sadržajno nijansirane načine reprezentacije pejsaža, kroz koje promatrača uvodi u dihotomiju poetično/deskriptivno; na drugom pak nivou, kroz deseminaciju traga optički nesvjesnog, u promatračev vidokrug priziva razliku priroda/kultura.

Tematike portreta Radovič se prihvaća s pozicije sadržajnih suprotnosti tradicija/suvremenost i iznutra/izvana. U tom ciklusu dominantan je niz portreta 48 djevojaka, sudionica na festivalu Marumage. Svake godine u travnju djevojke oblače tradicionalnu odijeću gejša i kosu češljaju u marumage frizuru, koju su nekoć mogle nositi samo udate žene. Gejšama je bilo dopušteno nositi je samo na taj dan, kad su u hramu molile za sretnu udaju. Autorovo korištenje metode serijalnosti u prikazivanju niza potretiranih djevojaka i spektakularnost likovnog jezika poparta, upućuju na komercijalizaciju lokalne kulturne baštine. Na drugoj su strani portreti domaćih ljudi, autorovih suradnika za vrijeme njegova boravka u Himiju, s kojima se sprijateljio. Autentičnost njihovih portreta tvori kontrast trivijalizaciji serije marumage djevojaka. Dvojnošću pristupa u realizaciji i prezentaciji obiju vrsta portreta, Radovič i na formalnoj razini tematizira spomenutu dvojnost.

U svojoj umjetničkoj praksi Bojan Radovič se zalaže za kritičku dekonstrukciju tradicije, za njihovu kritiku, a ne za povratak izvorima. Kroz fotografski medij on više preispituje nego što iskorištava kulturne kodove, istražujući istovremeno probleme društvene realnosti.
Iztok Hotko (Ulomci iz studije: Privid zapadnog pogleda)

Bojan Radovič (1960, Novo Mesto) profesionalni fotograf. Osnivač 'Foto galerije Novo Mesto' 1984. Godine 1997 osniva firmu 'Luminus Ltd', a 2005. utemeljuje Kuću fotografije u Novom Mestu. 2008. boravi u New Yorku, a 2012. u Japanu u okviru projekta 'Europski pogled na Japan'.

(M.K., 17.01.2014)