koncert, djeca, mladi

Barokni ansambl i solisti Muzičke akademije u Zagrebu - prvi javni nastup


vrijeme: 29.01.2013. u 20 sati
mjesto: Zagreb, Crkva sv. Marka ev. na Gornjem Gradu

Barokni ansambl i solisti Muzičke akademije u Zagrebu pod umjetničkim vodstvom Pavla Mašića predstavit će se prvi put hrvatskoj glazbenoj javnosti u utorak, 29. siječnja, u 20 sati, u Crkvi sv. Marka ev. na Gornjem Gradu. Sudjeluju solisti: Rea Alaburić, sopran; Jelena Čilaš, sopran; Ana Ticl, sopran; Sonja Runje, mezzosopran; Ivana Srbljan, mezzosopran; Josip Čajko, tenor; Bože Jurić-Pešić, tenor, i Luka Ortar, bas, te Oratorijski zbor crkve sv. Marka Cantores sancti Marci.

Program
Johann Sebastian Bach:
Tri duhovne kantate
Süßer Trost, mein Jesu kömmt, BWV 151
Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust, BWV 170
Erschallet, ihr Lieder, BWV 172
 
Ovim koncertom javnosti se prvi put predstavlja Barokni ansambl Muzičke akademije u Zagrebu, novoformirano studentsko izvođačko tijelo. Riječ je o inicijativi kojom se u okviru obrazovne ponude ove hrvatske najstarije visokoškolske ustanove posvećene poduci glazbe pokušalo korak dalje odvesti onaj segment glazbenog obrazovanja koji se tiče repertoara glazbe 17. i 18. stoljeća.
 
Iz tog razloga, u akad. god. 2011/12 uveden je kolegij pod nazivom Izvođačka praksa rane glazbe u okviru kojega od ove akad. godine studenti svih studija MA imaju priliku upoznavati specifična znanja i vještine spomenutog repertoara, ne samo teoretskim putem, već i praktičnim radom u Baroknom ansamblu.
 
Koliko je ovaj koncept već prisutan ne samo na europskim i svjetskim koncertnim prostorima, već i u obrazovnoj ponudi inozemnih visokih glazbenih učilišta, toliko je u Hrvatskoj tek naznačen. Pa ipak, čini se kako je veći dio preduvjeta ispunjen – čembalo kao barokni instrument par excellence prisutan je ne samo u obrazovnoj ponudi Muzičke akademije u Zagrebu i nekolicine srednjih glazbenih škola, već i na hrvatskim koncertnim pozornicama, gdje ga nalazimo u sastavu raznih i sve brojnijih ansambala isključivo posvećenih interpretaciji repertoara 16.-18. st. Za predvidjeti je, stoga, da bi se na pojavu ovakvog interesa za ranu glazbu (a o čemu svjedoče i neke studentske inicijative) moglo vrlo konstruktivno odgovoriti intenziviranjem onog obrazovnog profila koji bi današnje generacije studenata dodatno obrazovao temeljnim informacijama o fenomenu rane glazbe te najvažnijim interpretativnim pitanjima koja se postavljaju pred njih kao buduće interprete-soliste, komorne, orkestralne glazbenike. Za takvo što potrebno ih je educirati o stilski osvještenom pristupu repertoaru rane glazbe i osposobiti za samostalan i kritički odnos prema povijesnim izvorima; na taj način stvorit će se kritički sposobna masa onih muzičkih profesionalaca čije će umjetničko djelovanje u budućnosti biti usmjereno prema širenju repertoarne ponude u hrvatskoj kulturnoj javnosti, uz istovremeno spretnije i lakše korespondiranje s kolegama iz europske i svjetske glazbene struke.
 
Dosad je na Muzičkoj akademiji u tom smislu učinjeno mnogo važnih koraka: pokrenut je niz kolegija kojima se osigurava kvalitetna i sadržajna formacija i informacija o ranoj glazbi (Čembalo, Generalbas s improvizacijom, Basso continuo, Izvođačka praksa rane glazbe, Povijest instrumenata s tipkama), a praktična iskustva studenti također stječu u okviru nastave Komorne glazbe za gudačke instrumente s težištem na repertoaru 17. i 18. st. koja se odvija već dulji niz godina, kao i u okviru godišnjih projekata gudačkog orkestra repertoarno vezanih na glazbu baroka i klasike za koje se nerijetko angažiraju gosti-profesori iz inozemstva. Nadamo se da je osnivanje Baroknog ansambla MA kao reprezentativnog studentskog izvođačkog tijela važna pretpostavka ne samo za praktično usvajanje specifičnih znanja i vještina vezanih za interpretaciju repertoara glazbe 17. i 18. st., već i za senzibiliziranje nastavničke i studentske populacije za specifičnosti ovog repertoara. Konačni cilj ove inicijative svakako je i dugoročno planiranje utemeljenja Odsjeka za ranu glazbu kakvog posjeduje velik broj inozemnih visokoškolskih glazbenih ustanova, a kojim se osigurava temeljitiji pristup izučavanju ovog vrijednog repertoara. (doc. Pavao Mašić)

(MIC)

 

(D.H.F., 23.01.2013)