novo izdanje

Strategic Management in the Arts – novo izdanjeObjavljena je nova knjiga o strateškom upravljanju u umjetnosti - Strategic Management in the Arts, koja daje pregled upravljačkih struktura i strategija potrebnih organizacijama u kulturnom i umjetničkom sektoru. Autorica knjige je Lidia Varbanova, a objavljena je u izdanju Routledgea.

Strategic Management in the Arts predstavlja jedinstvene osobine organizacija u umjetničkom i kulturnom sektoru te pokazuje čitateljima kako oblikovati strateški plan koji bi pomogao da ove raznolike organizacije ostvare svoje ciljeve.

Strateško upravljanje ključni je element koji vodi do uspješne organizacije, no ipak mnoge kulturne organizacije tek trebaju primijeniti strateško mišljenje i poduzetničke akcije unutar upravljačke funkcije. Varbanova daje pregled postojećih teorija i modela strateškog upravljanja, a potom ih dovodi u specifičnu vezu s kulturnim organizacijama.

Knjiga također uključuje i sekcije o poduzetništvu i inovacijama u umjetnosti, uzimajući u obzir koncept 'organizacije koja uči' – organizacije sposobne da prilagodi svoju strategiju u konstantno promjenjivom i složenom okruženju. Knjiga je strukturirana na način da sistematično vodi čitatelja kroz svaki element strateškog plana.

Sa svježim pristupom, ključnim pitanjima, međunarodnim primjerima koji povezuju teoriju s praksom te prijedlozima za dalje čitanje, knjiga je oblikovana za nastavu o strateškom planiranju, kulturnom menadžmentu ili umjetničkom menadžmentu.

Lidia Varbanova ima preko 20 godina profesionalnog iskustva u svojstvu savjetnice, znanstvenice i gostujuće profesorice u više od 50 zemalja. Također, pružala je profesionalne usluge za tijela vlade, fondacije, poslovni sektor, neprofitne organizacije i mreže u Kanadi i inozemstvu. Njezin portfolio pokriva raznolike teme kao što su strategija, poduzetništvo, upravljanje, organizacijski razvoj i promjena, primjena online tehnologije u praksi menadžmenta, održivi razvoj, s posebnim naglaskom (ali ne isključivo) na kulturu, umjetnost, kreativne industrije i neprofitni sektor. Lidia Varbanova član je fakulteta na Odsjeku za menadžment na John Molson School of Business, Concordia University, Canada.

Više

(I.P., 14.12.2012)