natječaj, konferencija, znanstveni skup

Preuzimanje odgovornosti za ekonomiju posjetitelja


prijava: 22.04.2013.
mjesto: Leeds, UK
organizator: ICRETH

Konferencija pod nazivom Preuzimanje odgovornosti za ekonomiju posjetitelja – događanja, turizam, gostoprimstvo, sport, slobodno vrijeme i lokalna zajednica održava se 2014. godine u Leedsu, UK. Pozivaju se zainteresirani da se do 22. travnja 2013. prijave za sudjelovanje.

Od bankarske krize 2008. puno se govori o odgovornosti i odgovornom kapitalizmu među političarima, vodećim osobama iz poslovnog svijeta i akademicima. Iako se koncept sve više koristi u posljednjih 5 godina, nego u prethodnih 10, nije bio tema zajedničkih napora da se shvati značenje odgovornosti ekonomije posjetitelja.

Konferencija se bazira na praktičnom radu, s fokusom na rad vodećih stručnjaka u industriji. Cilj joj je produbiti i proširiti dijalog između poslovnog i akademskog svijeta o prirodi odgovornosti i načinima kako ona informira rukovodstvo, te odnose s društvenim, fizičkim i globalnim okruženjem. Osnovna je tema kako biznis i znanost mogu zajednički djelovati na stvaranju kulture odgovornosti koja podržava poduzetništvo, istraživanje novih načina učinkovitijeg integriranja odgovornosti u donošenje odluka te razvijanje vještina zapošljivosti.

Međunarodni centar za istraživanje događaja, turizma i gostoprimstva (International Centre for Research in Events, Tourism and Hospitality - ICRETH) istraživački je, razvojni i savjetodavni centar. Djelovanjem interdisciplinarnog tima s bazom u Leedsu, UK, i globalnom mrežom partnera, unapređuju se najnovija analitička istraživanja o događajima, turizmu i gostoprimstvu.

Znanstveni odbor, na čelu s profesorom Haroldom Goodwinom, poziva stručnjake koji djeluju u bilo kojoj disciplini koja se bavi izazovima odgovornosti u ekonomiji posjetitelja, da se prijave za sudjelovanje. Ponuđene teme samo su indikativne, ne i ograničavajuće:
- rukovodstvo i strateško upravljanje;
- upravljanje operativnim i opskrbnim lancem;
- marketing i ponašanje potrošača;
- ljudski resursi i volontiranje;
- bankarstvo i financiranje;
- upravljanje dionicima;
- zdravlje, sigurnost i socijalna skrb;
- obrazovanje, obuke i kurikulum;
- održivost.

Pitanja na koja Konferencija traži odgovore:
- ponašanje: kako uživamo u sebi, istovremeno poštujući druge?
- moć: tko donosi odluke, a tko plaća cijene? Bavljenje s neplaniranim posljedicama.
- odgovornost: kako znamo kad ga vidimo?
- tragedija zajedničkog: kako izbjegavamo da svačija odgovornost postane ničija?
- upravljanje promjenama i rukovodstvom: kako i zašto organizacije mijenjaju svoje ponašanje?
- povjerenje i pouzdanost: kako i kada se komuniciraju napori za odgovornost?
- okruženje: kako smanjiti potrošnju i zagađenje prirodnih izvora?
- poštivanje kultura: kako njegovati poštovanje kroz angažman i izazove?
- ekonomija: kako izgraditi održive zajednice?
- obrazovanje i zapošljivost: kakva je odgovornost akademskih institucija da obrazuju etičke menadžere i osoblje?

Sažetak od najviše 300 riječi, uključujući naslov i kontakt podatke autora, poslati na icreth@leedsmet.ac.uk


(Molimo prilikom preuzimanja vijesti navesti izvor: Culturenet.hr)

(I.P., 07.12.2012)