predstavljanje

Nova glazba: nova publika / New Music: New Audiences


vrijeme: 26.10.2012.

New Music: New Audiences je kulturni projekt koji okuplja 16 nacionalnih glazbenih organizacija i 31 ansambl za suvremenu glazbu iz 17 europskih zemalja. Tijekom dvije godine trajanja projekta (2012. - 2014.) održat će se više od 60 koncerata i izvesti više od 120 djela Nove glazbe...Partneri u ovom međunarodnom projektu su Hrvatsko društvo skladatelja i Cantus Ansambl...
 
Ovaj projekt logični je nastavak suradnje organizacija koje su sudjelovale u europskom repertoarnom projektu RE: NEW MUSIC koji je realiziran od 2008. do 2010. godine.
 
Projektom Nova glazba: nova publika koordinira i upravlja Dansko društvo skladatelja iz Kopenhagena, a sufinanciran je iz programa EU kulture te uz financijsku potporu Ministarskog nordijskog Vijeća (Nordic Coucil of Ministers) i doprinosa partnera u projektu.
 
Ministarstvo kulture RH financijski je podržalo sudjelovanje Hrvatskog društva skladatelja i Cantus Ansambla u ovom projektu.

Cilj je ovog međunarodnog projekta stvoriti trajnu europsku mrežu suradnje u pronalaženju novih načina razvoja publike kroz seriju koncerata Nove glazbe. To će biti ostvareno temeljem praktičnog i zajedničkog rada ansambala u pripremi koncerata tijekom trajanja projekta.

Za više informacija o projektu posjetite web stranicu HDS-a / Cantus Ansambla, odnosno www.newaud.eu

(D.H.F., 26.10.2012)