• HOME
  •  : 
  • IMPRESUM
  •  : 
  • Impresum veljača 2006. - svibanj 2012.

Impresum veljača 2006. - svibanj 2012.


Od travnja 2004. godine Ministarstvo kulture Republike Hrvatske održava i razvija projekt u sklopu redovne djelatnosti Odsjeka za Projekt Culturenet i web Ministarstva i Odsjeka za dokumentacijsko-analitičke poslove.

> Impresum travanj 2004. - veljača 2006.
> Impresum kolovoz 2001. - ožujak 2004.
> O projektu

Projekt
Dijana Haramina Futivić, glavna koordinatorica
Globaldizajn d.o.o., dizajn

Katalog
Rafaela Petrović Bazina, koordinatorica
Zvonimira Pavelić, suradnica

Info-servis
Ivana Podnar, koordinatorica
Matea Kolendić, suradnica
Rafaela Petrović Bazina, suradnica
Jelena Vuković, MIC, suradnica

...
Deborah Hustić, suradnica
Ivana Krušec, suradnica

Manifestacije
Nena Franičević-Zlatić, koordinatorica

Engleska verzija
Deborah Hustić, koordinatorica
Vesna Racković, prevoditeljica

Korisno
Ivana Podnar, koordinatorica
Deborah Hustić, suradnica

Panorama
[Nikola Batušić], kazalište
Lada Muraj, kazalište
Maja Đurinović, ples
Darko Fritz, medijska umjetnost
[Radovan Ivančević], likovne umjetnosti
Katarina Nina Simončić, likovne umjetnosti
Daniela Jelinčić, kulturni turizam
Dodi Komanov, glazba
Katarina Peović Vuković, književnost na novim medijima
Damir Radić, film

Kultura u slici
Deborah Hustić, suradnica
Ivana Krušec, suradnica
Vijeće projekta Culturenet
Rješenjem ministra kulture mr. sc. Bože Biškupića od 5. srpnja 2004. godine u Vijeće projekta Culturenet imenovani su:

Martina Mencer Salluzzo
Inlingua, Zagreb, predsjednica Vijeća
dr. sc. Hrvoje Turković
Akademija dramske umjetnosti, Zagreb
mr. sc. Sanjin Dragojević
Fakultet političkih znanosti, Zagreb
dr. sc. Aleksandra Uzelac
Institut za međunarodne odnose, Zagreb
mr. sc. Goran Zlodi
Filozofski fakultet, Zagreb
dr. sc. Mirna Willer
Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb
Mario Braun, prof.
Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb
Ana Garvas-Delić, dipl. ing.
Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija (HIDRA), Zagreb
mr sc. Jozo Ivanović
Hrvatski državni arhiv.

Vijeće projekta Culturenet (imenovano na četiri godine) ima savjetodavnu ulogu a zadaća mu je da s Koordinacijskom grupom projekta koordinira operativne zadaće i aktivnosti na projektu.


Culturenet Croatia
c/o Tajništvo Ministarstva kulture RH
Runjaninova 2, 10000 Zagreb
Fax: 01 48 66 586
e-mail: info@culturenet.hr


ISSN 1334-3092
Ključni naslov: Culturenet.hr (Hrvatsko izd.)
Skraćeni ključni naslov: Culturenet.hr (Hrvat. izd.)

ISSN 1334-3106
Ključni naslov: Culturenet.hr (English ed.)
Skraćeni ključni naslov: Culturenet.hr (Engl. ed.)
 

(D.H.F., 25.05.2012)