obljetnica, proslava

Glazbena tribina u Društvu skladatelja


vrijeme: 06.10.2009. - 06.10.2009.19.00 sat
mjesto: Zagreb, Hrvatsko društvo skladatelja
organizator: Hrvatsko društvo skladatelja

U utorak 6. listopada u 19 sati u dvorani Hrvatskog društva skladatelja održat će se glazbena tribina povodom 90. rođendana muzikologa i glazbenog pisca Andrije Tomašeka.

Voditeljica tribine je muzikologinja Jagoda Martinčević.

TomasekAndrija Tomašek diplomirao je na Historijsko-teoretskom odjelu Muzičke akademije u Zagrebu, usavršavao se (bizantska glazba, razvoj notacije, renesansna glazba) na Muzičkom fakultetu Sveučilišta u Oxfordu. Bio je referent u Odjelu za kulturu i umjetnost Ministarstva prosvjete NRH, administrativni tajnik Hrvatskoga glazbenog zavoda, profesor i direktor Glazbene škole Pavla Markovca te honorarni predavač na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, od 1963. u zvanju pedagoškog savjetnika. Zborovođa više amaterskih zborova (Slovenski dom, Kamensko, Ivan Goran Kovačić, Vinko Jeđut), glazbeni kritičar (Borba, Oko, Politika, Vjesnik), suradnik časopisa (15 dana, Republika, Savremeni akordi, Zvuk, Muzika, Muzička kultura, Cantus), uređivao muzičke časopise Muzika i Muzička kultura, surađivao na radiju i televiziji, bio urednik glazbenih emisija Školskog radija, suradnik Muzičke enciklopedije, Leksikona jugoslavenske muzike JLZ, Krležijane i Hrvatskog leksikona, obradio za Hrvatski enciklopedijski leksikon (u radu) oko 4200 natuknica, popularizirao glazbu (predavanja u narodnim i radničkim sveučilištima, za glazbenu mladež), sudjelovao kao referent na stručnim skupovima i kongresima u zemlji i inozemstvu, više godina bio organizator i voditelj Umjetničko sociološke tribine u okviru programa Međunarodne glazbene tribine (tada TMSJ) u Opatiji, djelovao u stručnim i društvenim organizacijama (Udruženje muzičkih pedagoga Hrvatske - danas Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga, Zajednica muzičkih škola Hrvatske, Hrvatski sabor kulture, Hrvatsko društvo skladatelja - predsjednik 1985./6., član radnik Matice hrvatske). Počasni je član Hrvatskoga glazbenog zavoda i Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga. ((c) HDS)

(J.V. www.mic.hr, 01.10.2009)