natječaj

'Smiješak...čitajte!' - foto-natječaj


prijava: 01.09.2009.
organizator: Hrvatsko čitateljsko društvo

Otvoren je četvrti po redu foto-natječaj Hrvatskog čitateljskog društva 'Smiješak...čitajte!' Cilj natječaja je putem fotografije istaknuti važnost te pozitivnu i zabavnu stranu čitanja i pismenosti. Priajve traju do 1. rujna.

Fotografije mogu biti u digitalnom ili klasičnom obliku (računalno se obrađene fotografije ne primaju). Fotografije mogu biti crno-bijele ili u boji. Radovi trebaju prikazivati osobu koja čita.

Natjecati se mogu fotografi amateri iz Hrvatske bez obzira na dob, neovisno o tome jesu li članovi Hrvatskoga čitateljskog društva ili nisu. U natječaju se može sudjelovati s najviše tri (3) rada. Radovi mogu biti poslani elektroničkom poštom (veličine do 500 kb) ili običnom poštom (na CD-ROM-u ili klasične na papiru) na adresu HČD-a.

Potrebno je navesti sljedeće podatke: ime i prezime, dob, adresu, telefon i e-mail autora fotografije te naziv fotografije.

Tri pobjednička rada bit će proglašena 8. rujna 2009. godine na Međunarodni dan pismenosti.

Radove treba poslati na hcd@hcd.hr ili na adresu Društva:
Filozofski fakultet
Lorenza Jägera 9
31 000 Osijek (s naznakom ‘Za Hrvatsko čitateljsko društvo’)

(I.P., 04.06.2009)