x ostalo

U Parizu umro pjesnik i dramski pisac Radovan IvšićPjesnik i dramski pisac Radovan Ivšić umro je 25. prosinca u Parizu u 88. godini, doznaje se od književnice Annie Le Brun, udovice autora legendarne poeme 'Narcis' i drame 'Kralj Gordogan'.

Budući da su djela tog pjesnika, dramatika, prevoditelja, esejista i nadrealista, rođenog 1921. u Zagrebu, zabranjivana tijekom Drugoga svjetskog rata i nakon njega, 1954. godine, na poziv Andrea Bretona, odlazi u Pariz, gdje sudjeluje u svim manifestacijama nadrealističkog pokreta.

Prevodeći mnoga klasična i suvremena djela francuske literature na hrvatski jezik Ivšić je postao jednom od najvažnijih spona hrvatske i francuske kulture. Od samog dolaska u Pariz ravnopravno je sudjelovao u nadrealističkom pokretu, privatno i profesionalno surađujući s Peretom, Bretonom, Miroom, Benoitom.

Ivšićeva djela, od 'Dahe' (1941.), 'Kralja Gordogana' (1943.), 'Kapetana Olivera' (1944.) i 'Vodnika pobjednika' (1944.) do drama 'Akvarij' (1956.) te 'Aiaxaia ili Moći reći' (1980.), uklanjala su sva ideološka rješenja, stoji u njegovoj biografiji na stranicama "Matice hrvatske", koja mu je objavljivala knjige.

Nakon dvadeset godina prešućivanja, u Zagrebu mu se 1974. objavljuje izbor starih pjesama 'Crno', nakon toga i zbirka članaka i intervjua 'U nepovrat' (1990.) te knjiga drama 'Teatar' (1998.).

Posebno su vrijedne danas raritetne umjetničke publikacije i knjige u kojima likovna djela Miroa i Toyena prate Ivšićevu poeziju.

O ugrađenosti Ivšićeva opusa u francusku kulturu i parišku sredinu svjedoče zapisi o njegovu sudjelovanju na mnogim izložbama, manifestima i prosvjedima, te tri knjige sabranih djela ('Poemes', 'Theatre' i 'Cascades').

Posljednji ispraćaj Radovana Ivšića bit će 31. prosinca u Parizu u najužemu obiteljskom krugu. (Hina)

(I.P., 28.12.2009)