Preskočite na glavni sadržaj

Virtualna izložba: Nives Kavurić-Kurtović / djela iz fundusa Kabineta grafike HAZU

Virtualna izložba: Nives Kavurić-Kurtović / djela iz fundusa Kabineta grafike HAZU
U godini obilježavanja 85. godišnjice rođenja akademkinje Nives Kavurić-Kurtović (1938. – 2016.), Kabinet grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti objavio je virtualnu izložbu umjetničinih crtačkih i grafičkih ostvarenja koja se čuvaju u njegovu fundusu.
Na poveznici https://niveskk.kabinet-grafike.hazu.hr/ predstavljen je izbor iznimnih i rijetko izlaganih umjetničinih crtačkih i grafičkih ostvarenja, koja čine jednu od vrjednijih dionica Zbirke 20. i 21. stoljeća. 

Autorica izložbe je Ružica Pepelko, muzejska savjetnica u Kabinetu grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

'U kontekstu valorizacije i sagledavanja pluralizma suvremenih tendencija hrvatske umjetnosti, prezentacijom iznimnih i rijetko izlaganih crteža i grafika Nives Kavurić-Kurtović, ističemo jednu od vrjednijih dionica Zbirke 20. i 21. stoljeća Kabineta grafike. Radovi intrigiraju autonomnošću duktusnog kôda, skladnošću kompozicija i začudnošću naracija u sferama svjesnog i nesvjesnog, duhovnog i tjelesnog. U iskazima (auto)portretnih redukcija i deformiranih stanja duha i tijela, iznenađuje i osvaja iskrenost artističkog izraza u prikazima osobnih vizija i metaforičkih narativa.' (...) - Ružica Pepelko

Izložba je realizirana u suradnji s tvrtkom Link2, a financirana je sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, Gradskog ureda za kulturu međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo Grada Zagreba i Kabineta grafike HAZU.