Preskočite na glavni sadržaj

Virtualna izložba 'Lovci i sakupljači'

Virtualna izložba 'Lovci i sakupljači'
Izložba Lovci i sakupljači - narodne nošnje iz privatnih zbirki postavljena je u Kulturnom centru Travno u prosincu 2022. godine u organizaciji Centra za tradicijsku kulturnu baštinu, a od listopada 2023. je zaživjela i u virtualnom obliku.
Izložba prikazuje predmete iz zbirki petero folklorista i koji su svojim angažmanom i ljubavlju prema tradicijskom tekstilnom ruhu stvorili zbirke u kojima se nalaze reprezentativne narodne nošnje određenih kulturnih područja. Dugim radom i prikupljanjem narodnih nošnji njihove su zbirke postale vrijedan izvor originalnih uzoraka i kompleta narodnih nošnji nastalih u različitim razdobljima i pod različitim kulturnim utjecajima.

Prilikom pripreme izložbe uočena je zanimljivost da se u novije vrijeme sve više mladih muškaraca bavi prikupljanjem i čuvanjem narodnih nošnji. Stoga je ova izložba bila posvećena upravo predstavljanju zbirki petorici muškaraca: Dariju, Goranu, Ivanu, Josipu i Mati. Za nešto za što se uvriježeno smatralo kao žensko interesno područje budući da su u prošlosti većinom žene bile te koje su proizvodile odjeću za obitelj, danas možemo reći da se sve više muškaraca bavi upravo ovom djelatnošću. Daljnjim promišljanjem o rodnoj podjeli aktivnosti vezanima uz brigu o tekstilu upitali smo se postoji li ona uopće danas i u kojem obliku.

Virtualna izložba→

 
Izvor: Centar za tradicijsku kulturnu baštinu