Preskočite na glavni sadržaj

Predstavljanje programa Unije: Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) i Kreativna Europa - Kultura

DKE - ured Kultura će, na poziv Ureda za udruge Vlade RH i Hrvatskog fotosaveza, održati predstavljanje programa Kreativna Europa - ured Kultura 15. listopada 2021. godine u Krapju u Parku prirode Lonjsko polje.
vrijeme: 15.10.2021. -
prijava: 14.10.2021.
url: http://deskkultura.hr/

Ured za udruge Vlade RH održat predstavit će mogućnosti financiranja neprofitnog i javnog sektora u financijskom razdoblju 2021.-2027. kroz novi program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV). Program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme CERV), najveći je program u povijesti Europske unije namijenjen zaštiti i promicanju prava i vrijednosti ugrađenih u temeljne Ugovore i Povelju EU-a o temeljnim vrijednostima: demokraciji, vladavini prava, temeljnim pravima, transparentnosti i dobrom upravljanju. Novi, centralizirani program pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane, Prava, ravnopravnost i građanstvo i DAPHNE, a posvećen je izgradnji demokratskije Europe i podizanju svijesti građanki i građana o pravima i vrijednostima Unije kroz financijsku podršku neprofitnom i javnom sektoru. U financijskom razdoblju 2021.-2027., predviđeni proračun CERV programa iznosi 1,5 milijardi eura, a bit će raspodijeljen na 4 tematske cjeline: 1) Vrijednosti Unije; 2) Jednakost, prava i rodna ravnopravnost; 3) Uključenost i sudjelovanje građana; 4) Daphne - borba protiv svih oblika nasilja. 

Ured za udruge Vlade RH djeluje kao kontakt točka programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti u Hrvatskoj, zadužena za informiranje i educiranje o Programu, jačanje vidljivosti Programa te sustavno pružanje tehničke podrške prijaviteljima i provoditeljima projekata. Više o CERV programu možete doznati iz Odluke o financiranju CERV programa i popratnom Planu rada za 2021-2022. godinu
 
Uz CERV program  Desk Kreativna Europa – ured Kultura pri Ministarstvu kulture i medija, predstavit će program Kreativna Europa - potprogram Kultura koja obuhvaća sve kulturne i kreativne sektore (osim audiovizualnog i filmskog). Kreativna Europa jedini je mehanizam Unije za podršku kulturnim i kreativnim sektorima, koji je započeo 2014. godine spajanjem dvaju programa Kultura i MEDIA. S 50 % većim proračunom u odnosu na prethodno programsko razdoblje (2014. – 2020.) Kreativna Europa ulaže u aktivnosti koje jačaju kulturnu raznolikost, doprinose oporavku i odgovaraju na potrebe i izazove kulturnih i kreativnih sektora, pomažući im pri tom da postanu digitalniji, zeleniji, otporniji i uključiviji.
 
Predstavljanje programa Unije održati će se u Prezentacijskom centru parka prirode Lonjsko polje od 10:00 do 12:00 sati.
 
* Zbog trenutnih epidemioloških mjera, broj sudionika je ograničen te je sudjelovanje moguće isključivo uz PRIJAVU popunjavanjem prijavnice. Nakon popunjavanja dopuštenog kapaciteta prostora u kojem će se održavati događanje, prijave će biti zatvorene. 
 
PROGRAM
 
10:00 - Uvod / Pozdravne riječi
 
10:05 - 10:45  Predstavljanje programa Unije: Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) 2021.-2027., Željka Markulin, kontakt točka Programa, Ured za udruge Vlade RH
 
10:50 - 11:30  Predstavljanje programa Unije Kreativna Europa 2021.-2027., Morana Bigač Leš, Desk Kreativne Europe – Kultura, Ministarstvo kulture i medija
 
11:30- 12:00  Pitanja i odgovori, konzultacije
 
12:00-12:30  Umrežavanje i osvježenje