Preskočite na glavni sadržaj

Predavanje: Projekt obnove ljetnikovca Bunić Kaboga

Projekt obnove ljetnikovca Bunić Kaboga u period od 2010. do 2013. tema je predavanja koje će održati arhitektica Gordana Vetma u srijedu 26. travnja 2023. u ljetnikovcu Bunić – Kaboga na Batahovini. 
vrijeme: 26.04.2023. -
mjesto: Dubrovnik

Hrvatska komora arhitekata – Područni odbor Dubrovnik, Studentski centar Dubrovnik, Društvo arhitekata Dubrovnik i Dubrovačka baština d.o.o., najavljuju predavanje ovlaštene arhitektice Gordane Vetma iz Studija Vetma d.o.o., u srijedu, 26. travnja 2023. u 18 sati u ljetnikovcu Bunić – Kaboga na Batahovini.
 
Tema predavanja je Projekt obnove ljetnikovca Bunić Kaboga u period od 2010. do 2013. Arhitektica Vetma će kroz predavanje pokazati kako je njihovim projektom i realizacijom udahnut novi život ljetnikovcu Kaboga u Rijeci Dubrovačkoj te važnost reafirmacija i revitalizacija najvrijednije arhitektonske baštine na našem području. Predavanje se boduje u Programu stalnog stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata.
 
Najavljeno predavanje je prvo u ciklusu predavanja u organizaciji Hrvatske komora arhitekata – Područnog odbora Dubrovnik, Studentskog centra Dubrovnik i Društva arhitekata Dubrovnik.

Ciklus predavanja je potaknut problemima u gradskom i prirodnom prostoru karakterističnim za gospodarsku monokulturu turizma i uzročnu preeksploatiranost prostornih resursa i fenomenoloških obrazaca. Situacija je posebno prepoznatljiva na Mediteranu gdje gotovo svi gradovi dijele iste ili slične probleme.
 
Kroz niz predavanja uglednih hrvatskih arhitekata, krajobraznih arhitekata i sociologa otvarat ćemo i propitkivati ove i slične teme s nakanom da ih približimo i široj zainteresiranoj zajednici. U konačnici to je jedan je od primarnih zadataka društvenog angažmana arhitektonske struke.

U središtu će biti grad kao specifični  i generički pojam pragmatičkog i simboličkog oblikovanja prostora obitavanja.
 


.