Preskočite na glavni sadržaj

Potpisani ugovori s izrađivačima konzervatorskih podloga i održan kolegij Uprave za zaštitu kulturne baštine s pročelnicama i pročelnicima konzervatorskih odjela

U velikoj čitaonici Hrvatskog državnog arhiva ministrica kulture i medija dr. sc. Nina Obuljen Koržinek potpisala je ugovore s izrađivačima konzervatorskih podloga te sa suradnicima održala kolegij Uprave za  zaštitu kulturne baštine i pročelnicama i pročelnicima konzervatorskih odjela Ministarstva kulture i medija.
vrijeme: 18.09.2023. -
url: https://min-kulture.gov.hr/
Riječ je o investiciji u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u vrijednosti od  10.750.545 eura, namijenjenoj izradi konzervatorskih podloga za najsloženije kulturno-povijesne cjeline, uključujući i one koje se nalaze na UNESCO-ovom popisu svjetske baštine. Istodobno će se uspostaviti informacijski sustav za uslugu e-Konzervatorske podloge povezane s postojećim e-uslugama poput e-Građani i ISPU Informacijski sustav prostornog uređenja. Tako će rezultat investicije biti uspostavljena e-usluga koja će građanima, investitorima te ostalim korisnicima (prostornim planerima, projektantima) omogućiti uvid u sve zahtjeve za zaštitu prostora unutar obuhvata kulturno-povijesnih cjelina te pristup ostalim relevantnim podacima iz konzervatorskih podloga.

Ministrica Obuljen Koržinek ponajprije je zahvalila na odazivu svim timovima stručnjaka u području arhitekture, urbanizma i prostornog planiranja, povijesti umjetnosti i zaštite graditeljske baštine koji su podnijeli svoje prijave u okviru javne nabave. Posebno je istaknula da kao državna konzervatorska služba tim projektom doprinosimo povećanju transparentnosti i pružanju pravne sigurnosti svim građanima i drugim subjektima u posjedu nekretnina u zaštićenim cjelinama. „Jednako važno je što upravljanje tim cjelinama transformiramo u model koji će omogućiti ujednačenije i učinkovitije postupanje konzervatorske službe, a ujedno doprinijeti njezinom rasterećenju od dijela administrativnih poslova“, naglasila je ministrica te zaključila kako konzervatorske podloge ovim projektom postaju jedan od slojeva prostornog planiranja u smislu rješenja informacijskog sustava i ubrzavaju dostupnost podataka o prihvatljivosti zahvata već i prije njihovog projektiranja.

Za 1. grupu konzervatorskih podloga u Bjelovarsko-bilogorskoj, Koprivničko-križevačkoj, Međimurskoj i Varaždinskoj županiji ugovor je u ime ASK Atelier potpisala Azra Suljić, a za grupe 2.,3. i 5., odnosno Dubrovačko-neretvansku, Istarsku, Osječko-baranjsku i Vukovarsko-srijemsku županiju - ravnateljica Instituta za povijest umjetnosti Katarina Horvat Levaj. U ime tvrtke APE d.o.o. Sandra Jakopec potpisala je ugovor za izradu konzervatorskih podloga 4. grupe, odnosno za Karlovačku i Ličko-senjsku županiju, a u ime tvrtke Arhikon d.o.o. Darko Stresec potpisao je ugovore za podloge 6. grupe: Požeško-slavonsku, Virovitičko-podravsku i Brodsko-posavsku županiju. Dekan Arhitektonskog fakulteta Bojan Baletić potpisnik je ugovora za Primorsko-goransku županiju, a Ivo Vojnović i Vlasta Marčić potpisnici su u zajednici ponuditelja za konzervatorske podloge Splitsko-dalmatinsku županiju.

Podsjećamo, za izradu konzervatorskih podloga nove generacije, u okviru projekta definiran je stručni metodološki okvir dokumentom Standardi i kriteriji za izradu konzervatorskih podloga za kulturno-povijesne cjeline gradskih obilježja. Metodološki okvir za unaprjeđenje sustava upravljanja zaštićenim kulturno-povijesnim cjelinama prvi put je cjelovito predstavljen 20. siječnja 2023. godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu na primjeru pilot-projekta konzervatorske podloge grada Šibenika, koji objedinjuje problematiku zaštićenih cjelina iznimnih vrijednosti, složenosti i slojevitosti urbane strukture.

U ožujku prošle godine izrađen je stručno–metodološki okvir za konzervatorske podloge nove generacije s javno dostupnim mjerama zaštite nepokretne kulturne baštine. Uz to, izrađen je prototip sučelja novog modula konzervatorske podloge, a razvoj novog ISKB-a završen je krajem godine. Na temelju iskustva izrade konzervatorske podloge za Šibenik definirani su stručni profili i iskustvo stručnjaka koji će sudjelovati u izradi podloga zajedno s konzervatorima, zatim projektni zadatak i prijedlog troškovnika po grupama nabave te hodogram izrade. Pripremljena je i dokumentacija za javnu nabavu usluge tehničke pomoći u izradi i objavi digitalnih i javno dostupnih konzervatorskih podloga, te nakon savjetovanje putem elektroničkog oglasnika i prijava putem javne nabave, stručna komisija je odabrala prihvatljive izrađivače podloga za pojedine cjeline.

Ugovori su danas potpisani u sklopu redovitog kolegija konzervatora, koji je uz ministricu predvodio ravnatelj Uprave za zaštitu kulturne baštine Tomislav Petrinec, a osim o konzervatorskim podlogama, pročelnici su razgovarali o  energetskoj obnovi kulturnih dobara, zaštitnim radovima u 2024. godini, te posebno o potresom pogođenim područjima. Bilo je riječi i o izmjenama i dopunama Pravilnika o Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske, zatim Pravilnika o sustavu mjera zaštite te Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.