Preskočite na glavni sadržaj

Objavljen zbornik "Sveti Jeronim u hrvatskoj kulturi"

Knjigu  "Sveti Jeronim u hrvatskoj kulturi - Zbornik radova s međunarodnoga interdisciplinarnog znanstvenoga skupa Hrvatska kultura i sveti Jeronim održanoga u Zagrebu 3. - 4. studenoga 2020." objavila je Hrvatska sveučilišna naklada (HSN).
vrijeme: 02.04.2024. -
url: https://www.hsn.hr/
Nakladnik ističe kako je zbornik "Sveti Jeronim u hrvatskoj kulturi" skup znanstvenih radova hrvatskih i međunarodnih znanstvenika iz različitih humanističkih polja čija raznovrsnost ukazuje na interdisciplinarni pristup u promišljanju jedinstvene teme sv. Jeronima doprinoseći njezinoj relevantnosti na svjetskoj razini.

Naglašava kako su o životu i djelu ovoga, za hrvatsku kulturu, iznimno važnoga svetog čovjeka pisali brojni renomirani znanstvenici s hrvatskih i stranih sveučilišta kao i članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 

Radovi u zborniku preispituju već poznate znanstvene teze, stavljajući ih u kontekst novih spoznaja čime dolaze do novih zaključaka dok se neki radovi hvataju u koštac s onim segmentima iz života sv. Jeronima koji do sada nisu bili podvrgnuti znanstvenim istraživanjima, napominje nakladnik. 

Drugi skup radova odnosi se, kako navodi nakladnik, na radove pojedinih autora koji su dali pregled svojih dosadašnjih istraživanja i tako se priključili  obilježavanju 1600. obljetnice smrti sv. Jeronima. 

Ocjenjuje kako svi pristupi obuhvaćaju široko polje istraživanja zapadnoga europskog i svjetskog kulturnog kruga stavljajući temu sv. Jeronima u samo ishodište njegove materijalne i nematerijalne kulturne baštine.

Nakladnik smatra kako će djelo zahvaljujući raznolikosti znanstvenih polja potaknuti zanimanje znanstvene i stručne javnosti, kao i čitatelja zainteresiranih za tradicije kasne antike i ranoga srednjovjekovlja na suvremenu svjetsku književnost i umjetnost kroz svetoga Jeronima za opću kulturu i specijalističko znanstveno razumijevanje koncepata zajedničke civilizacije. 

U komparativnom kontekstu zbornik "Sveti Jeronim u hrvatskoj kulturi - Zbornik radova s međunarodnoga interdisciplinarnog znanstvenoga skupa Hrvatska kultura i sveti Jeronim održanoga u Zagrebu 3. - 4. studenoga 2020." (303 str.) osobito doprinosi otkrićima u području filologije u užem smislu, povijesti umjetnosti i povijesti hrvatske književnost u svjetskom kontekstu, piše nakladnik.

Ocjenjuje kako su u radovima  provodene suvremene metode humanistike koje su znanstveno potvrđene i daju vrijedne rezultate kapo što su traduktologija, kulturna antropologija, sociologija književnosti, feministička kritika, tekstologija i dr. 

Zbornik su uredile  Cvijeta Pavlović i Jasenka Gudelj.

Izvor: Hina