Preskočite na glavni sadržaj

[Kreativna Europa] Donesena Odluka o određivanju kriterija i postupka sufinanciranja projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram kultura

Na temelju članka 4. i 6. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), članka 52. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19) i članka 12. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/2020) donesena je Odluka o određivanju kriterija i postupka sufinanciranja projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura, koji provodi Europska komisija odnosno Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu.
vrijeme: 16.03.2023. -
url: https://min-kulture.gov.hr/

Ovom se Odlukom određuju kriteriji i postupak prema kojima će Ministarstvo kulture i medija RH sufinancirati projekte pravnih osoba registriranih u Republici Hrvatskoj koji se provode u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura, a koji su prethodno pozitivno ocijenjeni i odobreni na razini Europske unije u okviru jednog od natječaja navedenog potprograma.
 
Sredstvima Ministarstva kulture i medija sufinancirat će se aktivnosti projekata u kojima sudjeluju hrvatski projektni partneri u statusu vodećeg partnera ili projektnih partnera u projektu u sklopu programa Kreativna Europa – potprogram Kultura i to u jednom od sljedećih programskih natječaja:
 
1. Europski projekti suradnje (manji, srednji, veliki),
2. Optjecaj europskih književnih djela,
3. Europske platforme za promociju umjetnika u nastajanju,
4. Europske mreže kulturnih i kreativnih organizacija.

Više o kriterijima i postupcima sufinanciranja projekata u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram kultura u tekstu Odluke (.pdf).