Preskočite na glavni sadržaj

Priručnik o umjetničkim rezidencijama

Objavljen je priručnik na temu umjetničkih rezidencija koji donosi pregled stanja na prostoru Europske Unije, ukazuje na trendove razvoja te ilustrira koristi i faktore uspjeha za provođenje rezidencijalnih programa.
Priručnik je nastao kao rezultat rada Otvorene metode koordinacije (Open Method of Coordinatioon – OMC) Europske agende za kulturu, Radni plan za kulturu 2011 – 2014. Priručnik je dostupan za besplatno preuzimanje.

Umjetničke rezidencije postale su sastavni dio razvoje karijere brojnih umjetnika. One igraju važnu ulogu u servisiranju i kataliziranju mogućnosti mobilnosti umjetnika širom svijeta. Ujedno, rezidencije su postale novi važni element (lokalne) suvremene umjetničke scene, povezujući lokalni s globalnim umjetničkim svijetom.

Umjetnici koji sudjeluju u rezidencijalnim programima stvaraju mostove među zemljama i kulturama te doprinose kulturnoj raznolikosti. Umjetničke su rezidencije neprocjenjiv dodatak kratkoročnoj kulturnoj razmjeni, obzirom da omogućuju umjetnicima razvijanje dubljeg razumijevanja društava i kultura njihovog domaćina. Istovremeno one stvaraju prilike za stjecanje uvida u kulturnu baštinu svakog umjetnika koji sudjeluje u programu. Kao rezultat otvaraju se mogućnosti umjetničke i kulturne razmjene i suradnje te povećava razumijevanje među zemljama i kulturama. Sve je to iznimno važno u vremenima političkih i gospodarskih napetosti kad se mišljenje javnosti diljem Europe suočava sa znakovima kulturne netolerancije.

Priručnik donosi definiranje samog pojma umjetničkih rezidencija, koji se mijenjao ovisno o smjerovima razvoja kulturnih politika, te daje uvid u kontekst nastanka samog priručnika u okviru rada Europske agende za kulturu. Slijedi pregled umjetničkih rezidencija, analiziranih po kriterijima vremenskog okvira, veličine i tipologije rezidencijalnog programa. Poglavlje o trendovima donosi uvid u novi koncept umjetničkih rezidencija sagledanih kao resurs za nova partnerstva, s pozitivnim učincima na gradove i regije i oazama koje potiču slobodu stvaralaštva, a ujedno potičući održivost okoline.

Jedan od središnjih problema kojima se bavi Priručnik isticanje je faktora uspjeha, koji obuhvaćaju široki raspon svih uključenih aktera, od umjetnika i umjetničkih organizacija, do lokalne zajednice i gospodarstva.

Poglavlje o financiranju daje prikaz osnovnih modela, naglašavajući važnost uspostavljanja partnerskih odnosa sa subjektima koji nisu primarno svojim radom vezani za svijet kulture i umjetnosti, no istovremeno ne umanjujući nužnost potpore javnog financiranja na svim razinama. Zadnji je dio priručnika posvećen pitanjima umrežavanja i rješavanju problema neravnoteže, s preporukama i aneksima u kojima se, među ostalima, donosi pregled rezidencijalnih centara po zemljama.

Policy Handbook on Artists' Residencies