Preskočite na glavni sadržaj

Otvorene prijave na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 2023. koje se odnose na područje zaštite i očuvanja kulturne baštine (Rok: 26.10.2022.)

Ministarstvo kulture i medija dana 26. rujna otvorilo je prijave na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu za programe zaštite i očuvanja pokretnih, nepokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara i kopnene i podvodne arheološke baštine.
vrijeme: 26.09.2022. - 26.10.2022.
url: https://min-kulture.gov.hr/

Ulažući nacionalna sredstva u provođenje hitnih mjera zaštite stradalih kulturnih dobara od potresa te vodeći brigu o provođenju programa u 2022. godini, Ministarstvo će u procesu vrednovanja prijavljenih programa i projekata posebnu pozornost posvetiti ugroženosti kulturne baštine, hitnosti postupanja i kontinuitetu programa, značenju očuvanja kulturnih dobara i baštine na lokalnoj i nacionalnoj razini, primjeni primjerenih inovativnih tehnologija i mjera energetske učinkovitosti te financijskoj potpori iz drugih izvora.
 
Pravo podnošenja prijava na temelju Poziva imaju sve pravne i fizičke osobe, za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.
 
Prioriteti i ciljevi svakog pojedinog programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine definirani su uvjetima Poziva s uputama za predlagatelje koji su dostupni za preuzimanje na sljedećoj poveznici: 
https://min-kulture.gov.hr/?id=22773.
 
Prijave se podnose elektroničkim putem, ispunjavanjem i predajom odgovarajućih e-obrazaca (za svaki program zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine posebna e-prijavnica: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica), zaključno s danom 26. listopada 2022. godine do 17 sati.

• 
Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu