Preskočite na glavni sadržaj

Objavljen poziv za prijave za nagrade Novog europskog Bauhausa (Rok: 28.2.2022.)

U sklopu programa Novi europski Bauhaus - ekološki, gospodarski i kulturni projekt koji objedinjuje komponente dizajna, održivosti, dostupnosti, cjenovne pristupačnosti i ulaganja s ciljem provođenja europskog Zelenog plana, objavljen je poziv za prijave za nagrade na koji se mogu se prijaviti pojedinci i organizacije (teritorijalna uprava, nositelj ili organizator projekta itd.).
vrijeme: 18.01.2022. - 28.02.2022.
url: https://prizes.new-european-bauhaus.eu/
Dopuštene su zajedničke prijave nekoliko pojedinaca ili nekoliko organizacija. U prijavnom obrascu potrebno je objasniti ulogu svakog podnositelja prijave ili subjekta u tom projektu.
Postojeći projekti (skupina A) ili koncepti/ideje (skupina B) opisuju se u detaljnim prijavnim obrascima ovisno o tome koja se skupinu odabere pri podnošenju prijave. U prijavnom obrascu potrebno je detaljno navesti kako ogledni primjer, odnosno prijavljeni projekt/koncept predstavlja tri glavne vrijednosti na kojima se temelji inicijativa za novi europski Bauhaus te analizu njegove inovativne dimenzije. U skupini B kandidati moraju detaljno navesti korake koje predviđaju za daljnji razvoj ili provedbu koncepta ili ideje.
Prijave se mogu podnijeti samo za jednu kategoriju i jednu skupinu. Jedan podnositelj prijave može podnijeti više prijava sve dok se one odnose na drukčiji ogledni primjer ili koncept/ideju. Podnositelj prijave ne smije podnijeti više prijava koje se odnose na isti primjer ili koncept/ideju pod drukčijom kategorijom ili skupinom.
Prijave za potkategoriju „Zvijezde u usponu novog europskog Bauhausa” mogu podnijeti pojedinci ili skupine pojedinaca u dobi do 30 godina na zadnji datum ovog poziva – 28. veljače 2022.
Detalji poziva i informacije o prijavi →