Preskočite na glavni sadržaj

Objavljen Natječaj za prijem novih članova u HDLU Dubrovnik (Rok: 18.6.2024.)

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik raspisalo je natječaj za prijem novih članova. ​Rok za prijavu je 18. lipnja 2024.
vrijeme: 04.06.2024. - 18.06.2024.
mjesto: Dubrovnik
                
UVJETI ZA UČLANJENJE 

Temeljem članka 13 Statuta Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik, redovitim članom Udruženja može postati svaka fizička osoba koja ispunjava uvjete:
                                                                                       
1.  da je hrvatski državljanin ili strani državljanin sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj ,
2.  da ima odgovarajuću strukovnu spremu (završenu likovnu akademiju ili završen sedmi stupanj srodnih strukovnih sprema) ili odgovarajuće strukovno obrazovanje u inozemstvu,                                
3. ako osoba nema odgovarajuću strukovnu spremu uvjet je da aktivno djeluje na području likovnog i multimedijalnog stvaralaštva najmanje pet (5) godina, što dokazuje iscrpnom dokumentacijom / kriteriji za procjenu su: umjetnička kvaliteta likovnog i multimedijalnog stvaralaštva, sudjelovanje na samostalnim, grupnim i žiriranim izložbama u relevatnim prostorima, dugogodišnje kontinurano likovno i multimedijalno djelovanje 
Umjetničko stvaralaštvo bez odgovarajuće naobrazbe podliježe reviziji svakih 5 godina.
4. da je osoba zainteresirana za djelovanje na području Dubrovačko-neretvanske županije.
 
PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANA 
                                                                                      
- sudjelovati u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti HDLUDU,
- predlagati, birati i biti izabran u tijelima upravljanja HDLUDU sukladno Pravilniku
-  iznositi svoja mišljenja, prijedloge i stavove o radu HDLUDU,
-  dostavljati tražene podatke za bazu podataka HDLUDU,
-  biti obaviješten o aktivnostima i djelovanju HDLUDU,
-  redovito plaćati članarinu
-  ravnopravno sudjelovati na svim internim natječajima HDLUDU
-  vlastitim stvaralaštvom i umjetničkim djelovanjem kontinuirano promicati likovnu i multimedijalnu umjetnost,
-  štititi interese i ugled HDLUDU,
-  savjesno čuvati imovinu HDLUDU,
-  pridržavati se odredbi Statuta, drugih Pravilnika, akata i odluka HDLUDU

KOTIZACIJA  
                                                                                                                                                
Kotizacija se ne naplaćuje

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU
                                                                                             
Temeljem članka 14., Statuta HDLUDU kandidat je dužan podnijeti:
-  zamolbu za prijem u članstvo,
-  životopis, 
-  dokaz o državljanstvu ( ili o prebivalištu),     
-  dokaz o obrazovanju (ovjerenu kopiju diplome),       
-  dokumentaciju o umjetničkom djelovanju / (originali, kopije ili skenovi kataloga samostalnih, žiriranih, skupnih izložbi i projekata u relevantnim prostorima, poveznice na internetu, i sl ).

NAČIN I ROK PRIJAVE

Prijave i traženi materijali se dostavljaju u digitalnom obliku na adresu:
hdludubrovnik@gmail.com

Rok za prijavu je 18. lipnja 2024.
 
REZULTATI NATJEČAJA

Komisija za prijem novih članova razmatrati će samo potpune i u roku pristigle prijave. Rezultati natječaja biti će objavljeni do 14. lipnja 2024 . Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni putem maila.
Primljeni kandidati dužni su dostaviti  originalnu  i ovjerenu dokumentaciju.
Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem, neće se razmatrati.
 
UPIS U ČLANSTVO
 
Dokumentacija primljenih članova biti će zadržana u bazi podataka članova. Za upis je potrebno  dostaviti dvije fotografije dimenzija 3 x 3 cm i dokaz o plaćenoj godišnjoj članarini.
 

HDLUD