Preskočite na glavni sadržaj

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2024. godini (Rok: 11.9.2023.)

Ministarstvo kulture i medija objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora poticanju književnog stvaralaštva u 2024. godini kojim će se dodijeliti potpore autorima za književno-umjetnički rad te prijevode na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća.
vrijeme: 19.06.2023. - 11.09.2023.
url: https://min-kulture.gov.hr/
Ministarstvo kulture i medija na temelju Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN83/22) objavljuje, a u svrhu poticanja i promicanja hrvatskog književnog i prevoditeljskog stvaralaštva objavljuje
 
Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2024. godini
 
1.
Ministarstvo kulture i medija dodjeljivat će potpore autorima za:
 • književno-umjetnički rad
 • književne prijevode na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća
Potpora se neće dodjeljivati autorima za publicistička i stručna djela te za pripremu znanstvenih radova.
 
2.
Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske.
 
3.
Dodjeljivat će se sljedeće potpore:
 • godišnje potpore u pojedinačnom iznosu od 12.000,00 €
 • polugodišnje potpore u pojedinačnom iznosu od 6.000,00 €
 • tromjesečne potpore u iznosu od 3.000,00 €
Potpore će se isplaćivati autorima u mjesečnim obrocima od 1.000,00 €

4.
Autori se nemaju pravo prijaviti na Javni poziv za poticanje književnoga stvaralaštva:
 • prije nego što bude objavljena knjiga za koju su zadnji put koristili ovu potporu
 • ako je Ministarstvo kulture i medija nakladniku već odobrilo potporu za izdavanje prijavljenog naslova ili ako se nakladnik prijavljuje za potporu izdavanju toga djela u istoj godini
 • ako je rukopis s kojim se prijavljuju već završen i/ili objavljen

5.
Prijava s kompletnom dokumentacijom (ogledni arak i sinopsis, životopis i bibliografija te dvije recenzije) podnosi se isključivo elektronički, putem sustava ePrijavnica.
 
Obavezna se dokumentacija uz ePrijavnicu prilaže u 2 foldera:
 
Obavezni prilog/folder 1
 • Sinopsis/detaljan opis projekta
 • Ogledni arak (oko 16 stranica gotovog teksta)
Ni sinopsis ni ogledni arak u nazivu i tijelu teksta ne smiju sadržavati ime autora radi prvog dijela procesa vrednovanja koji se odvija anonimno. 
 
Obavezni prilog/folder 2
 • Biobibliografija
 • Dvije potpisane recenzije relevantnih stručnjaka i to književnog kritičara ili teoretičara te urednika ili izdavača. Potpisivanje recenzije ne obvezuje izdavača/urednika da objavi/uredi završen rukopis.
 
Autori koji se ponovno prijavljuju moraju uz svoju prijavu dostaviti primjerak objavljene knjige za koju su zadnji put koristili potporu za poticanje književnog stvaralaštva ako je nisu ranije dostavili Ministarstvu kulture i medija.

6.
Sve u roku pristigle prijave s potpunom dokumentacijom razmotrit će posebno formirano povjerenstvo te uputiti prijedlog ministrici koja će donijeti odluku o dodjeli potpora autorima.
Potpora za poticanje književnog stvaralaštva dodijelit će se autorima za rad na rukopisima koji se ističu svojom književnom kvalitetom, a iznos, odnosno vrijeme trajanja potpore, odredit će se na temelju terminskog plana rada na rukopisu koji se opisuje u prijavnici.
Potpora za poticanje književnoga stvaralaštva nije namijenjena objavljivanju knjiga.
S korisnikom potpore za poticanje književnoga stvaralaštva sklopit će se ugovor kojim će se urediti prava i obveze autora i Ministarstva.
 
7.
Nepotpune prijave te prijave pristigle izvan roka neće se razmatrati.
Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: knjizevno.stvaralastvo@min-kulture.hr .
 
8.
Prijave na ovaj javni poziv mogu se podnositi od dana objave do 11. rujna 2023. godine do 17 sati.
 
Zagreb, 19. lipnja 2023.