Preskočite na glavni sadržaj

Natječaj za prijem novih članova u ULUPUH (Rok: 16.9.2022.)

ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti objavila je natječaj za prijem novih članova u svoje sekcije.
vrijeme: 21.07.2022. - 16.09.2022.
url: https://ulupuh.hr/

Novi članovi primaju se u sljedeće sekcije:

Sekcija za arhitekturu
Sekcija za fotografiju
Sekcija za grafički dizajn i vizualne komunikacije
Sekcija za produkt dizajn
Sekcija za kazališnu i filmsku umjetnost
Sekcija za keramiku, porculan i staklo
Sekcija za kiparstvo
Sekcija za oblikovanje arhitektonsko-urbanističkih maketa
Sekcija za oblikovanje igračaka i lutaka
Sekcija za oblikovanje odijevanja
Sekcija za oblikovanje plemenitih kovina i umjetničkog nakita
Sekcija za restauratorska i oblikovno-fonička djela
Sekcija za tekstilno stvaralaštvo
Sekcija za vrtnu i pejzažnu arhitekturu
Studijska sekcija
Sekcija za ilustraciju, karikaturu, strip, animirani film i primijenjeno slikarstvo
Sekcija za multimediju i intermediju

 
ROK ZA PRIJAVU 16. RUJAN 2022.

Članom ULUPUH-a može postati svaki državljanin Republike Hrvatske koji prihvaća Statut ULUPUH-a i zadovoljava propisane kriterije za jednu od kategorija članstva: redovni član ili student-pripravnik. Od 8. studenog 2018. godine, naime, temeljem odluke Skupštine ULUPUH-a uz redovno članstvo ustanovljena je nova kategorija članstva u ULUPUH-u: kategorija studenta-pripravnika u ULUPUH-u.
 
Redovnim članom ULUPUH-a može postati svaki autor koji se u javnosti potvrdio stvaralaštvom na području primijenjenih umjetnosti i dizajna, uz posebne stručno-tehničke i opće uvjete koje propisuje svaka ULUPUH-ova sekcija posebno (vidjeti Kriterije za prijem). Redovnim članom udruge iznimno može postati i autor koji nije državljanin RH, ali je profesionalno vezan uz RH i svojim radom doprinosi razvoju primijenjenih umjetnosti i dizajna u Hrvatskoj.
 
Studentom-pripravnikom u ULUPUH-u može postati student visokoškolske ustanove (fakulteta, akademije) koja obrazuje za neko od područja koja udruga svojim djelovanjem pokriva (vidjeti sekcije ULUPUH-a). Uvjet za stjecanje statusa studenta-pripravnika je ispunjena online Pristupnica za studenta-pripravnika i dokaz o pohađanju odgovarajućeg studija (preslika indeksa ili potvrda referade studija ili akademije o pohađanju studija). Iznimno se za status studenta-pripravnika može prijaviti student druge visokoškolske ustanove no tada u Pristupnici treba navesti razloge zbog kojih se prijavljuje za članstvo u ULUPUH-u te priložiti fotografije 5 radova. Te prijave podliježu selekciji Umjetničkog savjeta ULUPUH-a.
 
Kandidati za redovno članstvo u ULUPUH-u dužni su pri kandidaturi ispuniti online Pristupnicu za redovno članstvo u udruzi te u Tajništvo ULUPUH-a, Preradovićeva 44, Zagreb, dostaviti dokumentaciju o javnom umjetničkom djelovanju,  radove i ostale priloge koje propisuju pojedine ULUPUH-ove sekcije (vidjeti Kriterije za prijem). Predaju se originali radova, izuzev tamo gdje to nije moguće (arhitektura, restauracija, kazališna umjetnost, multimedija, veći objekti (skulpture, produkt dizajn). Svi se materijali izuzev Pristupnice dostavljaju u fizičkom obliku. Iznimka su radovi izvorno nastali u digitalnom mediju (video, animirani film i sl) koje kandidati trebaju učitati na web (Youtube, Vimeo), s poveznicom putem koje im žiri može pristupiti online. Podaci o obrazovanju moraju biti potkrijepljeni odgovarajućom dokumentacijom (preslikom diploma ili svjedodžbi). Kandidati će se ocjenjivati isključivo na temelju dostavljenih radova i dokumentacije a u obzir će se uzeti i urednost i preglednost mape s dokumentacijom. Svi će se radovi i prateća dokumentacija po završetku postupka vratiti autorima.
 
Kandidati za redovno članstvo participiraju u troškovima procedure prijema novih članova u ULUPUH,  u iznosu od 400,00 kn. Participacija se ne vraća. Participacija se uplaćuje putem uplatnice ili internet bankarstva, na žiro račun ULUPUH-a kod Privredne banke, broj HR6223400091100165353. Pod Uplatitelj treba upisati ime i prezime kandidata, pod svrhu uplate: „Troškovi procedure prijema novih članova“, pod Model: HR00, a pod Poziv na broj – datum uplate (bez razmaka i interpunkcija). Uplatu treba izvršiti najkasnije do 15. rujna 2022. te ispisanu potvrdu o istoj treba priložiti prijavi. Prijave bez potvrde o plaćenoj participaciji neće se razmatrati.
 
Online prijavnice će se zaprimati do 16. rujna do 16 sati. Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.
 
Kriteriji za prijem i informacije o prijavi dostupni su na poveznici https://ulupuh.hr/natjecaj-za-prijem-novih-clanova-rok-16-rujan/.