Preskočite na glavni sadržaj

Natječaj za izlaganje u galeriji Artsada (Rok: 3.1.2024.)

Galerija Artsada u Voloskom objavila je natječaj za samostalno izlaganje u 2024. godini.
vrijeme: 06.12.2023. - 03.01.2024.
mjesto: Volosko

U 2024. godini na raspolaganje je stavljeno ukupno pet termina za samostalno izlaganje u okviru galerije Artsada (prodajna galerija)

PROPOZICIJE

PRIJAVA TREBA SADRŽAVATI
  1. Kontakt podatke (ime,prezime,datum rođenja, adresu, broj telefona i e-mail) PDF ili WORD
  2. Profesionalni životopis PDF ili WORD
  3. Dokumentacija o prijavljenim radovima/opusu (fotografija rada, godina,naziv, tehnika, dimenzija) JPG s podacima u nazivu npr. 2023, mandrać, ulje na platnu, 100x100 (maksimalno 15 radova)
  4. Izjavu umjetnika o vlastitom umjetničkom radu (opis rada, materijali, postupci i prostorna dimenzija - maksimalno dvije kartice teksta) PDF ili WORD
Prijave se šalju u digitalnom formatu na e-mail adresu info@galerija-artsada.hr s naznakom „Natječaj za izlaganje u galeriji Artsada 2024“

ROK ZA SLANJE PRIJAVA

Prijave se primaju do 3. siječnja 2024. do 17.00 sati.
Nepotpune, kao i prijave pristigle nakon isteka roka za prijavu, ocjenjivački sud neće uzeti u razmatranje.
Selekciju radova provesti će ocjenjivački sud, a obavijest o prihvaćenim radovima za samostalno izlaganje bit će dostavljena odabranim umjetnicima najkasnije do 24.siječnja 2024. godine.

Članovi ocjenjivačkog suda:
 
1. Matea Bakotić, predsjednica
2. Nataša Ivančević, članica
3. Diana Trohar, članica

DEFINIRANJE SURADNJE

Nakon selekcije umjetničkih radova, galerija Artsada planira organizirati konzultacije s ciljem preciziranja aspekata suradnje. Tijek razgovora bit će usmjeren na ključne komponente izložbe, naglašavajući nužnost transparentnosti i jasnoće u svim fazama pregovora. Konačni cilj ovih pregovora je postizanje zadovoljstva svih uključenih strana, osiguravajući optimalne uvjete suradnje i postizanje željenih rezultata.
Galerija Artsada će za izložbe uvrštene u izlagački program osigurati troškove tiska deplijana i plakata izložbe, najavu izložbe na web stranicama i društvenim mrežama, te objavu i komunikaciju s medijima.
Ova inicijativa za cilj ima poticati dijalog između umjetnika i publike. Svi donirani radovi bit će pažljivo dokumentirani i promovirani, pružajući priliku za širenje vidljivosti vašeg umjetničkog opusa.

Za dodatne informacije i prijave obratite se na info@galerija-artsada.hr

FB - Galerija Artsada