Preskočite na glavni sadržaj

Muzej anđela objavio natječaj za kratku priču

Muzej anđela Varaždin raspisuje 4. književni natječaj za kratku priču. Rok za predaju rada je 1. srpnja.
prijava: 01.07.2015
url: http://angelsmuseum.com
Uvjeti natječaja:
tekst mora biti izvoran i neobjavljen
tekst ne smije biti dulji od tri kartice (5400 znakova s razmacima)
mogu sudjelovati svi, bez obzira pišu li hrvatskim standardnim jezikom ili dijalektom
autori se natječu isključivo s jednim radom o temi koja govori o duhovnosti, važnosti intuicije, dobroti, ljubavi, vrednovanju nematerijalnih vrijednosti, bajkovitosti i sl.

Rad potpisan šifrom, treba poslati poštom na CD-u (u Word formatu) i ispisan na papiru u tri primjerka.
U posebnoj kuverti treba poslati osobne podatke o autoru (adresu, broj telefona, e-mail, kratku biografiju s godinom rođenja) i šifru.
Radove će odabrati stručno prosudbeno povjerenstvo sastavljeno od tri člana.
Odabrani radovi bit će objavljeni na web stranicama Muzeja anđela i poslije u tiskanom izdanju.
Bit će dodijeljene tri ravnopravne nagrade, radovi slikara Željka Prsteca
Nagrade će biti dodijeljene u Muzeju anđela u Varaždinu, na svečanosti u povodu Dana anđela čuvara (2. listopada), kad će autori i čitati priče.

Rok za predaju rada je 1. srpnja 2015.
 
Radove dostaviti na adresu:
Muzej anđela
42 000 Varaždin
ul. Stjepana Vukovića 15, s naznakom 'Natječaj za kratku priču'
E-mail:angelusmuseum@gmail.com