Preskočite na glavni sadržaj

Književni natječaj za najbolji neobjavljeni hrvatski povijesni roman 'Knez Trpimir' (Rok: 15.7.2024.)

Gradska knjižnica Kaštela raspisala je i ove godine Natječaj za najbolji (originalni) neobjavljeni hrvatski povijesni roman pisan na hrvatskomu jeziku. Svrha natječaja jest obogaćivanje žanrovske raznolikosti hrvatske književnosti te poticanje zanimanja za hrvatsku povijest, povijesni roman i književno stvaralaštvo. Natječaj je otvoren do 15. srpnja 2024.
vrijeme: 04.07.2024. - 15.07.2024.
url: https://www.gkk.hr/

Cilj natječaja jest i upoznavanje šire javnosti s događajima iz hrvatske povijesti na što zanimljiviji način, a što bi trebalo biti postignuto upravo kroz ovakvu formu, i to s naglaskom na povijesne događaje iz prošlosti Kaštela i susjednih gradova koji se nalaze u području Kaštelanskog zaljeva.
 
Rukopis mora biti napisan na računalu, veličine od 10 do 15 autorskih araka, pisan oblikom slova Times New Roman, veličina 12, prored 1,5 na bijelomu papiru formata A4. Rukopis mora biti lektoriran, uvezan i dostavljen u četiri primjerka na adresu:
 
Gradska knjižnica Kaštela (Za natječaj „NAJBOLJI NEOBJAVLJENI HRVATSKI POVIJESNI ROMAN“), Trg palih za domovinu 1, 21212 Kaštel Sućurac.
 
Uz rukopis je obvezno priložiti i elektronički zapis teksta (na CD-u, DVD-u ili USB-u).
 
Natječaj je javan, a rukopisi se predaju pod zaporkom. Molimo autore da na rukopis romana napišu zaporku, a uz rukopis prilože zapečaćenu omotnicu u kojoj se nalaze:
zaporka, ime i prezime autora, telefon, adresa, e-mail, OIB i IBAN.
 
Rok za prijavu radova: do 15. srpnja 2024. godine.
 
Prosudbeno povjerenstvo, sastavljeno od tri istaknuta hrvatska književnika odabrat će najbolji rukopis, a rezultati će biti objavljeni početkom listopada 2024. godine.
 
Rukopisi se ne vraćaju.
 
Autoru najboljega hrvatskog povijesnog romana bit će dodijeljena novčana nagrada u iznosu od 1330,00 €, a roman će biti objavljen u nakladničkoj kući Naklada Bošković u sunakladništvu s Gradskom knjižnicom Kaštela.
 
Autor osobno sklapa ugovor s Nakladom Bošković.
 
Premijerno predstavljanje nagrađenoga romana i autora bit će održano u prosincu 2024. u Kaštelima na Dan Gradske knjižnice Kaštela u organizaciji Gradske knjižnice Kaštela.