Preskočite na glavni sadržaj

Inkluzivni muzej: muzeji i aktivno građanstvo

Šesta međunarodna konferencija na temu 'Inkluzivni muzej: muzeji i aktivno građanstvo' organizira se od 22. do 24. travnja u Kopenhagenu, Danska. Prijave sažetaka otvorene su do 14. veljače.
vrijeme: 22.04.2013.
prijava: 14.02.2013
mjesto: Kopenhagen, Danska; National Art Gallery of Denmark
url: http://onmuseums.com/the-conference
Sudjelovanje na konferenciji moguće je u obliku izlaganja, radionica ili kolokvija. Pozivaju se sudionici iz različitih disciplina i perspektiva da se prijave za sljedeće teme:

1. Posjetioci: odnos muzeja i njegove zajednice korisnika
- ključne riječi: muzeji, posjetioci, dionici, raznolikost, kultura, narod, regija, narodnost, dijaspora, autohtono stanovništvo, višejezičnost, rod, spolna orijentacija, invaliditet, obrazovanje, komunikacija, mediji, pristup, sponzorstvo, članstvo, volonteri, upravljanje.

2. Zbirke: o praksama i procesima prikupljanja i kuriranja
- ključne riječi: muzeji, kustosi, izložbe, zaštita i čuvanje građe, baština, autentičnost, tehnologija, umjetnost, okoliš, akvizicije, konzervacija.

3. Prezentacija: o muzejima kao repozitorijima i komunikatorima kulture i znanja
- ključne riječi: muzeji, znanje, kultura, arhitektura, istraživanje, intelektualno vlasništvo, digitalizacija, virtualni muzeji, digitalne podjele, katalogiziranje, otkrivanje, Internet.

Prijave se primaju online, a najvažniji dio jest 'duži opis' na temelju kojeg se vrši evaluacija prijedloga te koji, ukoliko bude odabran za izlaganje, ulazi u publikaciju kao sažetak izlaganja. Prijedlozi moraju biti na engleskom jeziku, u formi istraživanja, prikaza prakse ili teorijskog rada.

Fokus istraživanja:
- naznaka teze: hipoteza, izjava o istraživanju, naznaka problema;
- metodologija: kratki opis istraživačke metode kojom su obrađena istraživačka pitanja, navesti tip korištenih podataka (npr. istraživanje, intervju, testovi, analiza literature, opažanja) ali ne i oblikovanje ili tehnike analize podataka (to se objašnjava u cjelovitom tekstu);
- rezultati: glavni rezultati studije koji proizlaze iz korištenih metoda;
- zaključak i implikacije: što rezultati znače za određeno polje.

Fokus prikaza prakse:
- okvir: znanstveni temelj – teorijski okvir, prethodna istraživanja ili konceptualni pristup na kojem se bazira praktična primjena;
- opis praktične primjene: što se oblikovalo ili razvijalo, kako se implementiralo, u koje okruženje i za koga;
- rezultati: što se naučilo iz implementacije, koje su prednosti i mane uočeni;
- implikacije: koji su idući koraci za buduću praksu i društvo.

Fokus teorijskog rada:
- izjava o hipotezi, teorijskim perspektivama ili filozofskim idejama;
- odnos prema postojećim teorijama ili perspektivama na određenom polju;
- doprinos: kako predloženi koncept unapređuje znanje na određenom polju ili za čitavo društvo.