Preskočite na glavni sadržaj

i-Portunus Houses: otvoren drugi krug natječaja (Rok: 3.10.2021.)

Drugi krug poziva i-Portunus Houses otvoren je 23. kolovoza, a rok za predaju prijava je 3. listopada 2021. godine. Drugi krug poziva i-Portunus Houses otvoren je za organizacije domaćine (host) ili etablirane umjetnike / profesionalce u kulturi koji će se udružiti s dva do pet umjetnika / profesionalca u kulturi koji dolaze iz država koje sudjeluju u programu Kreativna Europa (uključujući UK).
vrijeme: 23.08.2021. - 03.10.2021.
url: http://deskkultura.hr/

Poziv je otvoren za sve kulturne i kreativne sektore osim audio-vizualnog koji je podržan u okviru potprograma MEDIA.
 
Drugi krug poziva fokusira se na organizacije domaćine naglašavajući njihovu vrijednost u pružanju učinkovitih i sigurnih rezidencija te radnog okruženja umjetnicima i kulturnim profesionalcima. Organizacija domaćin ostvaruje financijsku potporu za sub granting troškova mobilnosti (prijevoz, smještaj, itd.) umjetnicima / profesionalcima koje primaju (članovima time). Organizacija domaćin može prijaviti samo jedan projekt suradnje s najviše pet umjetnika / profesionalaca odnosno do pet projekata suradnje koji uključuju najmanje jednog umjetnika / profesionalca po projektu, a organizacije domaćini ukupno moraju primiti najmanje dva umjetnika / profesionalca u kulturi.
 
Više informacija o ovom natječaju pronađite na službenoj stranici Deska Kreativne Europe!