Preskočite na glavni sadržaj

Edukativna e-slikovnica 'Arhitekt Ivo'

Pokrenuta je mrežna stranica Arhitektura za djecu http://www.arhitekturazadjecu.com s prvim dijelom planiranog sadržaja u sklopu istoimenog projekta autora Danijela Srdareva. Riječ je o edukativnoj elektroničkoj slikovnici Arhitekt Ivo, posvećenoj didaktičkom istraživanju Vitićevog nebodera... 
vrijeme: 09.03.2021.

Publikacija je posvećena didaktičkom istraživanju Vitićevog nebodera kroz različite forme izražavanja, više segmenata analize, uvođenjem publike u jednu vrstu edukativnog sadržaja namijenjenog različitim naraštajima, a prvenstveno najmlađoj publici.
Kroz ovo arhitektonsko djelo, klasika moderne, raslojavanjem elemenata u raznim smjerovima te kreativnim procesom pristupamo približavanju sastavnih elemenata ovog arhitektonskog zdanja publici.
Sadržaj publikacije obuhvaća performativni proces korištenja palete boja, linija i ploha, kompozicija i kinetičkih elemenata stalnih mijena fasade ovog modernističkog ostvarenja.

Slikovnica Arhitekt Ivo (Cella Anita Celić & Danijel Srdarev) dostupna je u pdf. formatu putem poveznice: http://www.arhitekturazadjecu.com/arhitekt_ivo_web.pdf.

Program podržava Ministarstvo kulture i medija putem Javnog poziva za programe digitalne prilagodbe i kreiranje novih kulturnih i edukativnih sadržaja.