izložba

Izložba Tatjane Politeo 'Hello & Home'


vrijeme: 04.07.2019. - 27.07.2019.
mjesto: Zagreb, Galerija Kranjčar, Kaptol 26

Izložba Tatjane Politeo „Hello & Home“ otvara se u četvrtak, 4. srpnja 2019. u 20:00 sati u Galeriji Kranjčar u Zagrebu, a moći će se razgledati do 27. ovoga mjeseca, svaki dan od 11 do 19 sati.


Kustos Vanja Babić o izložbi:

''Tijekom svoje umjetničke karijere Tatjana Politeo izgradila je prepoznatljiv likovni izričaj što se zasnivao i još uvijek zasniva na nekoliko ključnih odrednica: posezanje za kompozicijsko-oblikovnim principima bliskim dječjem crtežu, česta upotreba slova odnosno riječi – katkada posredstvom kolažnih postupaka a katkada izravnim ispisivanjem - kao važnih čimbenika vizualnosti i, napokon, nadasve usklađeno tretiranje linijskih i plošnih sekvenci prilikom kreiranja dvodimenzionalna prostora slike. U najnovijem ciklusu Tatjaninih slika što ga je nazvala Hello & Home spomenute odrednice itekako su vidljive te kao takve savršeno korespondiraju s autoričinom osnovnom nakanom. Tatjana, naime, posjeduje istančan osjećaj za naraciju, pri čemu će sadržaj njezinih slika izvirati neposredno iz naslikanih formi te na taj način djelovati uvjerljivo, ali istodobno i zavodljivo, da ne kažemo simpatično. Radi se o slikama koje, zapravo, odražavaju umjetničinu proživljenu stvarnost; one su izrazito životne, a njihova narativnost proizlazi iz svojevrsne mentalne empirije. Cjelokupni ciklus ima i svoga protagonista, a to je simpatični miš, uvijek prikazan kao silueta, koji će se ponekad nalaziti u društvu psa-praseta. Autorica, dakle, gaji osviješteni infantilizam, uz inzistiranje na metaforama i simbolima prilikom karakterizacije vlastitih likova. Ovakvo tretiranje prizora na način blizak dječjim crtežima ima svoju ukorijenjenost u prošlosti, poput prikaza prvih ljudskih likova u pećinskom slikarstvu ili pak nekih dionica moderne odnosno avangardne umjetnosti.
Osnovna karakteristika Tatjaninih najnovijih slika svakako jest tamna pozadina na kojoj se odvijaju prizori smješteni u enterijere ili eksterijere. Ovi prizori obiluju toplom i optimističnom atmosferom, ali slikarica ipak uspostavlja stanovit odmak od promatrača. Ona, naime, sugerira kako se ono što promatramo ipak odvija na imaginarnim televizijskim ekranima, čime u cjelokupni ugođaj lucidno unosi diskretno iskazanu svijest o njegovoj nužnoj artificijelnosti. Izuzetak predstavlja niz okruglih slika manjih dimenzija u kojima su kompozicije vješto prilagođene njihovim formatima, pri čemu će kružna sceničnost preuzeti ulogu ekrana prilikom isticanja spomenute artificijelnosti, a dominacija crne pozadine iščeznut će u korist svojevrsne ravnoteže između tamnih i koloristički tretiranih ploha.
Slikarstvo Tatjane Politeo na zdrav je način nepretenciozno, odaje lakoću stvaranja te izvire izravno iz životnih iskustava. Kao takvo, ono je nužno i uvjerljivo.''

https://www.facebook.com/GalerijaKranjcar/

(D.H.F., 02.07.2019)

Tagovi: tatjana politeo