izložba

Branko Kladarin: izložba fotografija 'Dva lica Indije'


vrijeme: 16.10.2018. - 28.10.2018.
mjesto: Zagreb, Muzej Mimara

Izložba Branka Kladarina pod nazivom 'Dva lica Indije' otvara se u utorak, 16. listopada, u Muzeju Mimara u Zagrebu. 

Na izložbi je prezentirano 55 fotografija nastalih između 2009. i 2018. godine, kao rezultat putovanja Branka Kladarina u indijski dio Himalaje – Ladakh i pustinjski Rajasthan. Poput dvaju antipoda koji se nadopunjuju, na fotografijama vidimo zagasite boje, asketizam i mirnoću stanovnika Ladakha s jedne strane, a s druge raskoš i šarenilo stanovnika Rajasthana.

Putujući Indijom autora su privukle dvije vizualno sasvim oprečne skupine ljudi: prvu čine stanovnici Ladakha, najsjevernije indijske pokrajine smještene među planinama Himalaje, a drugu stanovnici Rajasthana, pustinjskog dijela Indije uz granicu s Pakistanom. Snažan koloristički kontrast koji ove dvije indijske skupine ispoljavaju vizualno je vrlo dojmljiv: u budističkom, visokoplaninskom i asketskom Ladakhu, koji kulturološki pripada Tibetu, dominira kestenjasta boja odora budističkih redovnika, žene se u pravilu ne kite nakitom (osim u svečanim prigodama, vjenčanjima i drugim proslavama), a muškarci su često izbrijanih glava i nikada ne puštaju bradu niti brkove. Suprotno tome, u hinduističkom Rajasthanu, čijim zapadnim dijelom dominira pustinja Thar, ljudi kao da naglašenim koloritom i šarenilom žele kontrastirati monokromnoj žućkastoj boji pustinjskoga pijeska: žene gotovo da se natječu koja će obući šareniji sari i koja će svoje ruke ukrasiti sa što više nakita, dok muškarci glavu uvijek stavljaju raznobojne turbane i redovito puštaju dugačku bradu i brkove. Pogled u ta dva kontrastna lica Indije tema je fotografske izložbe DVA LICA INDIJE.http://www.mimara.hr/


 

(D.H.F., 09.10.2018)