izložba

Izložba 'Blooming' Tihane Karlović u Varaždinu


vrijeme: 11.09.2018.
mjesto: Varaždin; Galerijski centar Varaždin, Uska ulica 7

U utorak, 11. rujna, u Galerijskom centru Varaždin otvara se izložba 'Blooming' mlade autorice Tihane Karlović iz Rijeke. U programu 'Something else Gallery' izložit će novije radove i instalacije, svakako sukladne nazivu programa u koji su uvršteni.
 

Tihana Karlović rođena je 1985. godine u Rijeci. 2010. godine diplomirala je na KBF-u Zagrebu, Teologiji u Rijeci, a 2011. na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci, smjeru Likovna pedagogija kod red. prof. Maje Franković na katedri za grafiku. Dobitnica je Rektorove nagrade Sveučilišta u Rijeci. 2014. završila je jednogodišnji poslijediplomski studij Interdisciplinarna grafika na Akademiji likovnih umjetnosti Eugeniusza Gepparta u Wroclawu. 

Izlagala je na više skupnih i samostalnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu, a  za svoj je rad dobila nekoliko priznanja i nagrada.

U radu se izražava u tradicionalnim grafičkim tehnikama, crtežu i oblikovanju umjetničkih knjiga- objekata.

Vodila je nekoliko radionica za studente i sudjeluje na više istraživačkih znanstvenih projekata. Akademske godine 2014./2015. izabrana je u zvanje naslovni asistent vanjski suradnik na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci na katedri za grafiku.

Radi u ateljeima u Lokvama i Rijeci.

Otvorenje izložbe je u 19 sati u galeriji Galerijskog centra, Uska ulica 7.
 

(R.P.B., 07.09.2018)